Villa Cresco

stedelijk secundair onderwijs

Onze school

Villa Cresco is een nieuwe middelbare school in Merksem met de focus op taal en cultuur. Ons studieaanbod draait rond Latijn, Grieks, moderne talen en humane wetenschappen. We zijn geïnspireerd door Daltonprincipes. Onze aanpak is gericht op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.   

Met het woord villa creëren we een beeld van de school als één groot huis, de school als een dorp in de stad. Cresco komt van het Latijnse woord ‘crescere’ en betekent ‘ik groei’. Vrij vertaald wil Villa Cresco dus zeggen: ‘het huis waar ik groei’. Dit is een plek waar leren leuk is, waar creativiteit centraal staat. We werken stapsgewijs aan de ontwikkeling van competenties met aandacht voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De leraren staan naast jou om je te ondersteunen. We bouwen samen aan je pad naar de hogeschool of de universiteit.