Villa Cresco

stedelijk secundair onderwijs

Studierichtingen

We bieden als enige school binnen het officieel gesubsidieerd onderwijs Grieks aan. Net zoals bij Latijn geloven we dat beide talen een sterke impact hebben op de inzichten en culturele beleving van jongeren. We breiden ons aanbod uit met moderne talen en menswetenschappen. Onze richtingen stomen je klaar voor een opleiding in het hoger onderwijs.

opties

1A

Flex (maatschappij & welzijn en moderne talen – wetenschappen)

Lingua (klassieke talen)

basisopties

2A

maatschappij & welzijn

klassieke talen

moderne talen - wetenschappen

doorstroom domeinoverschrijdend

2de graad

humane wetenschappen

moderne talen

Grieks-Latijn

Latijn

3e graad

humane wetenschappen

moderne talen

Grieks-Latijn

Latijn-moderne talen