Villa Cresco

stedelijk secundair onderwijs

Wie zijn we?

Iedereen kent elkaar

We zijn een school met telkens 2 of 3 klassen per leerjaar. We willen dat jongeren stapsgewijs kunnen groeien in hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid, op een plek waar iedereen zich veilig en geborgen voelt. Leraren en leerlingen staan dicht bij elkaar. Bij de start van het schooljaar zetten we sterk in op klasdynamiek en op de kennismaking met alle leraren. Ook ouders zien we als partners. Ze bouwen mee aan onze school van morgen.

Groeien in zelfredzaamheid

We willen onze leerlingen zien evolueren naar kritische en zelfbewuste jongeren en studenten. Elke leerling wordt regelmatig gecoacht door zijn klasleraar. We investeren daarom sterk in groeigesprekken. Daarin komen zowel het welbevinden als het leer- en groeiproces aan bod. Gaandeweg leren jongeren hun eigen studies in handen nemen en keuzes maken. Ze leren zelfstandig grote hoeveelheden en complexe leerstof verwerken. We laten ze stap voor stap los, niet te bruusk maar op het tempo van de individuele leerling. Met deze aanpak en ons ambitieus opleidingsaanbod stomen we je klaar voor een succesvol vervolg in het hoger onderwijs.

CLIL

Content and Language Integrated Learning  (CLIL) verwijst naar het aanleren van vakken in een andere taal dan Nederlands. CLIL heeft als doel het verbeteren van de inhoudelijke vakkennis en gelijktijdig het verbeteren van de taalkennis. Onderzoek heeft aangetoond dat CLIL diverse voordelen heeft op diverse vlakken.

Kunst en cultuur

Cultuur en kunst krijgen een speciale plek in onze schoolwerking. We werken daarvoor samen met Academie Merksem (muziek – woord – dans), Kunstkuur en andere culturele partners in onze buurt. 

Schoolloopbaan  

We coachen elke leerling individueel en we bereiden optimaal voor op hoger onderwijs. Als je in de loop van je studies toch meer talent blijkt te hebben voor wiskunde of wetenschappen, verwijzen we je door naar onze collega’s van Novaplus (het vroegere SL Hardenvoort). Wij doen er sowieso alles aan om onze leerlingen op de juiste plaats te krijgen.

 

 

Onze troeven

  • Stapsgewijs zelfstandig worden
  • Garantie voor succesvolle voorbereiding op hoger onderwijs
  • Sterke samenwerking met externen