Villa Stuivenberg

Basisschool

Drama

Wij trachten de taalvaardigheid van onze kinderen aan te scherpen door drama-oefeningen te geven.
De lessen aan de leerlingen worden in het begin gegeven door een theaterdocente. De leerkrachten werken met hen samen en volgen zo een intensieve bijscholing.

poppenkast   dramales
We beginnen met speelse theateroefeningen en spelletjes die allemaal concentratie en expressie tot doel hebben. Het dramatiseren gebeurt vanuit de kinderen zelf. Deze basis heeft een erg lage instapdrempel zodat alle kindjes meekunnen.
Regelmatig werken de kinderen in kleine groepjes om stukjes te improviseren. Deze stukjes worden op een opbouwende manier besproken: we vinden het creëren van een positief zelfbeeld erg belangrijk voor onze kinderen.

toneelstukje oefenen   toneel
Vanuit een boek, film, tekening, thema, ... wordt een toneelstukje geschreven en ingeoefend, om het te spelen voor ouders, school en buurt.
Er is ook ruimte om te improviseren. Als een kind een thema aanbrengt, spelen wij daar graag op in. We vertrekken immers liefst vanuit de leefwereld van de kinderen.

toonmoment 3   toonmoment 4
Er zijn ook regelmatig toonmomenten en voorstellingen waar onze kinderen laten zien wat ze kunnen, en waar ouders en geïnteresseerden uiteraard van harte welkom zijn.

toonmoment 1   toonmoment 2