Villa Stuivenberg

Basisschool

Eerste leerjaar

Wat doen we in het eerste leerjaar?

Lezen en schrijven

In het eerste leerjaar leren we onze kindjes voornamelijk lezen en schrijven. We gebruiken de methode “Veilig Leren Lezen”.
Daarin wordt vertrokken van kernwoorden, die worden gehakt en geplakt (vb.: maan wordt gehakt tot m-aa-n en terug geplakt tot maan.)

Daarna wordt er één letter van het woordje ingeoefend.

Schrift

In het begin krijgen de kinderen voorbereidende schrijfoefeningen. Al snel beginnen we ook de kernwoordjes in koordschrift aan te leren.

Wiskunde

Er wordt gewerkt rond vier domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde.
Belangrijke zaken in het eerste leerjaar zijn:

 • voorstellen van getallen tot tien met vaste getalbeelden
 • splitsen van de getallen tot 10 in twee termen
 • optellen en aftrekken met getallen tot 10
 • tegen het einde van het schooljaar leren we de moeilijkere optellingen en aftrekkingen met een brug over de tien

Wereldoriëntatie

Thema's

 • wereldoriëntatie - eetfeestSchool en klas
 • Mijn lichaam - ziek zijn - hygiëne
 • Herfst op het plein
 • Spel en speelgoed
 • Bescherming (huis, kleren, verwarming) + het weer
 • Mooi
 • Gezond eten
 • De tijd (weekdagen, maanden, datum, seizoenen; alles groeit)
 • Lente: boerderij en huisdieren

We werken ook rond de verschillende feesten: Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Suikerfeest, Offerfeest.

Technologie

Technologie krijgen de kinderen op hun niveau in het Ontdekkasteel, een klas die volledig is ingericht als experimenteerruimte.

ontdekkasteel

Op geregelde tijdstippen krijgen de kinderen ook les in de computerklas.
Via allerlei spelletjes leren ze de basishandelingen om een muis te bedienen, een computer correct op te starten en af te sluiten, een programma te openen en te sluiten.

Verkeer

Regelmatig geven we ook een lesje over verkeersveiligheid. Belangrijkste onderwerpen in het eerste leerjaar:

 • de plaats van voetganger en fietser op de weg; het woonerf
 • zichtbaar zijn als voetganger
 • correct oversteken zonder en met zebrapad en verkeerslicht.

Sociale vaardigheden

Doorheen de hele school wordt er ook elke maand aan een sociale vaardigheid gewerkt.
We trachten dan onze kinderen te laten nadenken over hoe je samen moet spelen en werken.

 • hoe je ruzies oplost;
 • hoe je het aanpakt om een taak uit te voeren en te kiezen tussen verschillende dingen die je nog moet doen;
 • hoe je ervaringen met elkaar kunt delen;
 • hoe je aardig kunt doen tegen elkaar.muzische vorming

Muzische vorming

Zoals in alle leerjaren wordt er ruim aandacht besteed aan beeldende activiteiten, zang en drama.
We doen ook elk jaar mee aan de Dag van de Poëzie: een week lang staat dan alles op school in het teken van gedichten en verzen.

Lichamelijke opvoeding

De kinderen krijgen wekelijks twee uur lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht.

Levensbeschouwing

De kinderen krijgen zoals in elk leerjaar twee uur per week een levensbeschouwelijk vak: niet-confessionele zedenleer of één van de erkende godsdiensten.

Huiswerk 

Kinderen in het eerste leerjaar werken van 8.45 tot 15.30 uur. Daarna moeten zij zich eigenlijk kunnen ontspannen door te sporten en spelen.
We geven in het eerste leerjaar dus géén dagelijks huiswerk. Soms maken we wel thuis nog een werkje af of lees je enkele blaadjes uit het leesboekje. 

Tijdens de kerst-, krokus- en paasvakantie krijgen de kinderen ook leesblaadjes mee naar huis. 
Schrijf je kind zeker in in de bib van zodra het voldoende kan lezen (meestal vanaf Kerst-/Paasvakantie).