Villa Stuivenberg

Basisschool

Eerste leerjaar

Wat doen we in het eerste leerjaar?

Aanvankelijk lezen en schrijven

In het eerste leerjaar leren we onze kindjes voornamelijk lezen en schrijven.
We gebruiken de methode “Veilig Leren Lezen”.

Daarin wordt vertrokken van kernwoorden, die worden gehakt en geplakt.
Bijvoorbeeld: maan wordt gehakt tot m-aa-n en terug geplakt tot maan.
Daarna wordt er één letter van het woordje ingeoefend.
Een voorbeeld hiervan vind je op dit filmpje van Schooltv Beeldbank:

maanfilmpje
Een gedetailleerde opsomming van wat je kind in elke kern leert, vind je hier:

http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind.htm

En hier vind je spelletjes die je met je kind kunt spelen om de letters thuis in te oefenen:

http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm

Schrift:

In het begin krijgen de kinderen voorbereidende schrijfoefeningen.

voorbereidende schrijfoefeningen

Maar al snel beginnen we hen ook de kernwoordjes in koordschrift aan te leren.

Wij leren de kinderen het als koordschrift het “normschrift” van Broeders en Schneider.

De letters die wij in het eerste leerjaar aanleren hebben de volgende vormen:

lettervormen

Wiskunde:

Ook hier gebruiken wij een vaste methode: Rekensprong Plus van uitgeverij Van In.

Er wordt gewerkt rond vier domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde.

Belangrijke zaken in het eerste leerjaar zijn:

  •     voorstellen van getallen tot tien met vaste getalbeelden:

         vaste getalbeelden

  •     splitsen van de getallen tot 10 in twee termen; bijvoorbeeld:

    6 splitsen we in 4 en ?                                           6 splitsen we in 4 en 2
    splitsing        splitsing

  •     Optellen en aftrekken met getallen tot 10:

    eerst met materieel: speelgoedjes, knikkers, kaartjes enzovoort;
    daarna met behulp van de getalbeelden:

    5 + 4 = 9                                                          8 - 3 = 5
   optelling                     aftrekking                   

    en pas daarna "uit het hoofd". We proberen het tellen op de vingers te vermijden!

  •     Pas tegen het einde van het schooljaar leren we de enorm moeilijke optellingen en aftrekkingen met een brug over de tien.

    Om dit goed te kunnen moeten de kinderen eerst de splitsingen tot 10 zeer goed kennen.
    We gaan zo te werk:

    8 + 7 = ...

optelling met brug

    "We hebben acht. We moeten er zeven bijdoen. Dat kunnen we niet ineens.
    Eerst maken we tien: acht plus twee is tien.
    Hoeveel moeten we dan nog naast de tien leggen? Vijf (want zeven splitsen we in twee en vijf).
    Tien en vijf is vijftien!"

    12 - 5 = ...

aftrekking met brug

    "We beginnen met twaalf. We moeten vijf wegnemen. Dat kunnen we niet ineens.
    Eerst maken we tien: twaalf min twee is tien.
    Hoeveel moeten we dan nog van de tien wegnemen? Drie (want vijf splitsen we in twee en drie).
    Tien min drie is zeven."

De kinderen kunnen (ook thuis) online oefenen op hun niveau op de website
http://bingel.be/  met de inloggegevens die ze van de leerkracht krijgen.

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie behandelen we onder andere de volgende thema's:
wereldoriëntatie - eetfeest- School en klas
- Mijn lichaam - ziek zijn - hygiëne
- Herfst op het plein
- Spel en speelgoed
- Bescherming (huis, kleren, verwarming) + het weer
- Mooi
- Gezond eten
- De tijd (dagen van de week, maanden van het jaar, de datum, de seizoenen; alles groeit)
- Lente; de boerderij + huisdieren

We werken ook rond de verschillende feesten: Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Suikerfeest, Offerfeest.

Technologie krijgen de kinderen op hun niveau in het Ontdekkasteel, een klas die volledig is ingericht als experimenteerruimte.

ontdekkasteel

Op geregelde tijdstippen krijgen de kinderen ook les in de computerklas. Via allerlei spelletjes leren ze de basishandelingen om een muis te bedienen, een computer correct op te starten en af te sluiten, een programma te openen en te sluiten.

Regelmatig geven we ook een lesje over verkeersveiligheid.
Belangrijkste onderwerpen in het eerste leerjaar:
- de plaats van voetganger en fietser op de weg; het woonerf
- zichtbaar zijn als voetganger
- correct oversteken zonder en met zebrapad en verkeerslicht.

Doorheen de hele school wordt er ook elke maand aan een sociale vaardigheid gewerkt.
We trachten dan onze kinderen te laten nadenken over hoe je samen moet spelen en werken; hoe je ruzies oplost; hoe je het aanpakt om een taak uit te voeren en te kiezen tussen verschillende dingen die je nog moet doen; hoe je ervaringen met elkaar kunt delen,; hoe je aardig kunt doen tegen elkaar.

 

Muzische vorming

Zoals in alle leerjaren wordt er ruim aandacht besteed aan beeldende activiteiten, zang en drama.

muzische vorming

We doen ook elk jaar mee aan de dag van de poëzie: een week lang staat dan alles op school in het teken van gedichten en verzen.

Lichamelijke opvoeding

De kinderen krijgen in het eerste leerjaar twee uurtjes per week lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht.

Levensbeschouwing

De kinderen krijgen zoals in elk leerjaar twee uur per week  een levensbeschouwelijk vak: niet-confessionele zedenleer, of één van de erkende godsdiensten.

Huiswerk in het eerste leerjaar

huiswerk

Kinderen in het eerste leerjaar werken van kwart voor negen 's morgens tot halfvier 's namiddags.

Daarna moeten zij zich eigenlijk kunnen ontspannen: sporten en spelen.

We geven in het eerste leerjaar dus géén dagelijks huiswerk.

Wat wel gebeurt is dat we enkele kinderen een werkje thuis laten afmaken of dat  we het leesboekje mee naar huis geven om enkele blaadjes te laten oefenen.

Tijdens de kerst-, krokus- en paasvakantie krijgen de kinderen ook leesblaadjes mee naar huis.

We zouden ook aan de ouders willen vragen om vanaf dat de kinderen voldoende kunnen lezen (meestal ergens tussen kerst- en paasvakantie) , hen te laten inschrijven in de bibliotheek.