Villa Stuivenberg

Basisschool

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?Leerlingenraad

Een groep kinderen uit alle klassen die samen praten over dingen die in de school gebeuren.
Een democratisch samenwerken. Dit wil zeggen: iedereen is gelijk en iedereen mag mee beslissen.

 

Waarom een leerlingenraad?

Om dingen in de school te kunnen bespreken vanuit de 'kijk' van de kinderen.
De school wordt leuker, boeiender als kinderen betrokken worden. Kinderen hebben rechten, o.a. het recht op bescherming, verzorging en betrokkenheid.

 

Wat gebeurt er tijdens een leerlingenraad?

De klasverantwoordelijke heeft een vertegenwoordiging in de leerlingenraad. Vertellen aan de juf of meneer die de leerlingenraad begeleidt wat er in de klas is besproken.
Vertellen in de klas wat er in de leerlingenraad is besproken.
Je kan een brief schrijven en in de schoolbus steken
Je voorstel wordt besproken op de leerlingenraad.
De reacties op je voorstel worden de klasverantwoordelijke verteld en er worden beslissingen genomen.
Alles is bespreekbaar, maar niet alles kan.

Wie nog meer info wil over leerlingenraden of “leerlingenparticipatie” (= meedenken, meebeslissen op school ), kan surfen naar de website van het  kinderrechtencommissariaat en deze brochure downloaden:

link naar Kinderrechtencommissariaat