Villa Stuivenberg

Basisschool

Ouders

OudergroepOudergroepen

De school heeft actieve oudergroepen die één keer per maand samenkomen en werken rond bepaalde thema’s. De brugfiguur van de school is hiervoor het aanspreekpunt. Ouders krijgen zo de kans om meer te weten te komen over de school.

Oudercontact

In september organiseert de school een klassikale infoavond. Tijdens dit moment krijgen ouders informatie over de werking van de school en klas. We maken dan ook de nodige afspraken.

Vervolgens is er ook een oudercontact bij het herfstrapport, het lenterapport en het zomerrapport. Op het moment van het winterrapport hebben we extra aandacht voor kinderen die bijkomende ondersteuning nodig hebben. Hun ouders nodigen we uit voor een gesprek.

Op vraag van de ouders, de leerkrachten en/of het CLB kunnen er individuele oudercontacten worden georganiseerd. Het is belangrijk om als ouder aanwezig te zijn tijdens deze momenten. Zo sta je niet voor verrassingen aan het einde van het schooljaar.