Wat doen we in de Plusklas?

De Plusklas is een Beroepsvoorbereidend Leerjaar.

In de Plusklas zitten kinderen die problemen hebben met leren of niet zo goed kunnen volgen in een gewone klas.
In de klas werken we op het niveau van het kind. Wat is nog moeilijk? Daar oefenen we extra op.
We proberen zoveel mogelijk rond de talenten van de kinderen te werken.
We trachten ervoor te zorgen dat ieder kind, ook al is het nog zo moeilijk voor hem of haar, gemotiveerd is om naar school te komen.

Niveaugroepen

De kinderen werken op hun niveau voor rekenen en taal.
Voor rekenen gaan ze soms naar een andere juf of meneer in het 2e, 3e of 4e leerjaar.
Voor spelling gaan ze ook soms naar een andere juf of meneer in de Plusklas, of in het 4e of 5e leerjaar.

Voorbereiding op het secundair onderwijs

De kinderen die 12 jaar zijn, krijgen een voorbereiding op het secundaire onderwijs. Ze kunnen het schooljaar daarop dan naar een beroepsrichting (een B-jaar). Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen kennismaken met verschillende secundaire scholen. Zo krijgen ze meer informatie over het secundait onderwijs door een info-avond die we organiseren. Maar we gaan ook op bezoek in verschillende secundaire scholen. Daar doen ze leuke workshops om de school te leren kennen.

De kinderen maken ook kennis met verschillende beroepen zoals brandweer, politie, bakker, luchthaven, boerderij, muzikanten… Dit kan door op bezoek te gaan bij de bakker of op de luchthaven of doordat iemand in de klas uitleg komt geven.