Villa Stuivenberg

Basisschool

Samenwerking

Leerlingenraad

Dit is een groep van kinderen uit alle klassen die praten over dingen die in de school gebeuren.
Hier leren we ook democratisch samenwerken: iedereen is gelijk en iedereen mag mee beslissen.

Waarom?

Om dingen in de school te kunnen bespreken vanuit de 'kijk' van de kinderen.
De school wordt leuker, boeiender als kinderen betrokken worden. Kinderen hebben rechten, o.a. het recht op bescherming, verzorging en betrokkenheid.

Wat? 

De klasverantwoordelijke heeft een vertegenwoordiging in de leerlingenraad.

  • Vertellen aan de juf of meneer die de leerlingenraad begeleidt wat er in de klas is besproken.
  • Vertellen in de klas wat er in de leerlingenraad is besproken.
  • Je kan een brief schrijven en in de schoolbus steken
  • Je voorstel wordt besproken op de leerlingenraad.
  • De reacties op je voorstel worden de klasverantwoordelijke verteld en er worden beslissingen genomen.
  • Alles is bespreekbaar, maar niet alles kan.

Oudergroepen

De school heeft actieve oudergroepen die één keer per maand samenkomen en werken rond bepaalde thema’s.
De brugfiguur van de school is hiervoor het aanspreekpunt. Ouders krijgen zo de kans om meer te weten te komen over de school.

Oudercontact

In september organiseert de school een klassikale infoavond. Tijdens dit moment krijgen ouders informatie over de werking van de school en klas. We maken dan ook de nodige afspraken.
Er is ook een oudercontact bij het herfst-, lente- en zomerrapport. Op het moment van het winterrapport hebben we extra aandacht voor kinderen die bijkomende ondersteuning nodig hebben.
Hun ouders nodigen we uit voor een gesprek.

Op vraag van de ouders, de leerkrachten en/of het CLB kunnen er individuele oudercontacten worden georganiseerd. Het is belangrijk om als ouder aanwezig te zijn tijdens deze momenten.
Zo sta je niet voor verrassingen aan het einde van het schooljaar.