Villa Stuivenberg

Basisschool

Tweede leerjaar

Wat doen we in het tweede leerjaar?

Wiskunde

Wij gaan verder met de  methode waarmee in het eerste leerjaar werd begonnen: Rekensprong Plus van uitgeverij Van In.

Er wordt gewerkt rond vier domeinen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde.

Belangrijke zaken in het tweede leerjaar zijn:

  • herhaling van optellen en aftrekken tot 20:

aftrekking tot 20

  • het tientallig stelsel met tientallen en eenheden:

tientallig stelsel

  • de eigenschappen van de getallen tot 100; hiervoor gebruiken we het honderdveld:

velden

  • optellen en aftrekken tot 100 volgens een vast schema:

optelling tot 100  optellen tot 100

aftrekking tot 100  aftrekken tot 100

 

  • We besteden veel tijd aan de maal- en de deeltafels:

tafels

  • We leren de klok lezen: uur en halfuur zijn al gekend, in het tweede leerjaar komt daar "kwart voor" en "kwart over" bij:

kloklezen

  • We leren ook over lijnen en hoeken. Een overzicht van de gebruikte begrippen vind je hier:

lijnen     lijnen
 

 

De kinderen kunnen (ook thuis) online oefenen op hun niveau op de website
http://bingel.be/  met de inloggegevens die ze van de leerkracht krijgen.

 

Nederlands

Lezen

  • Tutorlezen: we lezen met de kinderen van het vijfde of zesde leerjaar
  • Niveaulezen: we lezen in groepjes op ons eigen AVI-niveau
  • Remediërend lezen: we lezen in een Jippie-boekje of Speurneus en moeten hierover vraagjes oplossen

Schrijven

In het tweede leerjaar werken we voornamelijk aan het schrijven van verhalen.
De kinderen krijgen een onderwerp, maken een woordspin en schrijven dan hun eigen verhaal.

woordspin

Spelling

De kinderen leren verschillende spellingsregels.
Door deze liedjes kunnen we ze beter onthouden!

Het au-lied:

het au-lied

 

Het ei-lied

het ei-lied

 

Het eeuw-ieuw-lied

Het eeuw-ieuw-lied

 

Het aai-ooi-oei-lied

het aai-ooi-oeilied

 

Het -ng en -nk-lied

 

Het -cht -gt-lied

cht of gt

 

Verder kunnen de kinderen (ook thuis) online oefenen op hun niveau op de website http://bingel.be/  met de inloggegevens die ze van de leerkracht krijgen.

 

Schrift

In het tweede leerjaar leren we de kinderen één voor één de hoofdletters aan.
Hieronder ziet u een voorbeeld van alle hoofdletters.

Voorbeelden van hoofdletters

 

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie behandelen we onder andere de volgende thema's:

School en klas - Verkeer - Herfst in het bos - Gezond eten - De tijd (dagen van de week, maanden van het jaar, de datum, de seizoenen) – Lente – Dieren

We werken ook rond enkele verschillende feesten: Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen

Technologie krijgen de kinderen op hun niveau in het ontdekkasteel, een klas die volledig is ingericht als experimenteerruimte.

 

Muzische Vorming

Zoals in alle leerjaren wordt er ruim aandacht besteed aan beeldende activiteiten, zang en drama.

 

Lichamelijke Opvoeding

De kinderen krijgen in het tweede leerjaar twee uurtjes per week lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht.

 

Levensbeschouwing

De kinderen krijgen zoals in elk leerjaar twee uur per week  een levensbeschouwelijk vak: niet-confessionele zedenleer, of één van de erkende godsdiensten.