Villa Stuivenberg

Basisschool

Vierde leerjaar

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Wiskunde:

Rekenmethode: Rekensprong Plus 4

Getallenkennis:

Getallen tot 100 000
Negatieve getallen
Breuken:  optellen en aftrekken, gelijkwaardigheid, gelijknamigheid.
Tabellen en grafieken aflezen, interpreteren en zelf maken.
Het gemiddelde berekenen.

Bewerkingen - hoofdrekenen:

Natuurlijke getallen optellen en aftrekken.
Maaltafels en deeltafels verder memoriseren en toepassen.
Natuurlijke getallen vermenigvuldigen en delen.
Breuken optellen en aftrekken.
De leerlingen maken gebruik van hoofdrekenstrategieën die op het einde
van het schooljaar door elkaar moeten kunnen toegepast worden.
Kommagetallen kunnen optellen en aftrekken.
Kommagetallen kunnen vermenigvuldigen en delen.

Bewerkingen – cijferen:

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met kommagetallen (de vermenigvuldiger en de deler blijven een natuurlijk getal).

Metend en metend rekenen:

Lengtematen m, dm, cm, mm kennen en kunnen meten.
Omzetten van lengtematen
Inhoudsmaten l, cl en ml meten en toepassen, leren omzetten
Gewicht kg en g, wegen, omzetten. Ton en kg omzetten.
Temperatuur aflezen, en verschil berekenen.
Betalen en weergeven van geld.
Kloklezen herhalen.
Tijdsduur meten en berekenen.
Omtrek meten.
Oppervlaktebegrip uitbreiden tot cm² , dm² en m².
Oppervlakte kunnen meten van een rechthoek.
Schaalbegrip kennen en toepassen.

Meetkunde:

Punten, lijnen en oppervlakken.
Hoeken herkennen en onderzoeken.
Loodrecht en evenwijdigheid kennen, onderzoeken, tekenen.
Gebruik van geodriehoek en meetlat inoefenen.
Veelhoeken kunnen herkennen en rubriceren.
Vierhoeken herkennen, rubriceren, kenmerken kennen, tekenen.
Soorten driehoeken herkennen, rubriceren volgens hoeken en of zijden.
De cirkel: straal en diameter kennen.
Kunnen werken met een passer.
Spiegelingen en symmetrie in figuren.
Gelijkvormigheid kunnen herkennen.
Ruimtelijke oriëntatie op een kaart.
De weg vinden op een stratenplan.
Coördinaten op een plan of rooster.
Blokkenbouwsels

Voor gebruikte werkwijze en terminologie verwijzen we naar het "Neuze-neuzeboekje", dat de kinderen in hun boekentas hebben.

De kinderen hebben ook regelmatig oefeningen klaarstaan op hun niveau op www.Bingel.be.

Informatie over de andere vakken volgt later.