Villa Stuivenberg

Basisschool

Vierde leerjaar

Wat doen we in het vierde leerjaar?

Wiskunde

Getallenkennis

 • Getallen tot 100 000
 • Negatieve getallen
 • Breuken: optellen en aftrekken, gelijkwaardigheid, gelijknamigheid.
 • Tabellen en grafieken aflezen, interpreteren en zelf maken.
 • Het gemiddelde berekenen.

Bewerkingen - hoofdrekenen

 • Natuurlijke getallen optellen en aftrekken.
 • Maaltafels en deeltafels verder memoriseren en toepassen.
 • Natuurlijke getallen vermenigvuldigen en delen.
 • Breuken optellen en aftrekken.
 • De leerlingen maken gebruik van hoofdrekenstrategieën die op het einde
 • van het schooljaar door elkaar moeten kunnen toegepast worden.
 • Kommagetallen kunnen optellen en aftrekken.
 • Kommagetallen kunnen vermenigvuldigen en delen.

Bewerkingen – cijferen

 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
 • Hetzelfde met kommagetallen (de vermenigvuldiger en de deler blijven een natuurlijk getal).

Metend en metend rekenen

 • Lengtematen m, dm, cm, mm kennen en kunnen meten.
 • Omzetten van lengtematen
 • Inhoudsmaten l, cl en ml meten en toepassen, leren omzetten
 • Gewicht kg en g, wegen, omzetten. Ton en kg omzetten.
 • Temperatuur aflezen, en verschil berekenen.
 • Betalen en weergeven van geld.
 • Kloklezen herhalen.
 • Tijdsduur meten en berekenen.
 • Omtrek meten.
 • Oppervlaktebegrip uitbreiden tot cm² , dm² en m².
 • Oppervlakte kunnen meten van een rechthoek.
 • Schaalbegrip kennen en toepassen.

Meetkunde

 • Punten, lijnen en oppervlakken.
 • Hoeken herkennen en onderzoeken.
 • Loodrecht en evenwijdigheid kennen, onderzoeken, tekenen.
 • Gebruik van geodriehoek en meetlat inoefenen.
 • Veelhoeken kunnen herkennen en rubriceren.
 • Vierhoeken herkennen, rubriceren, kenmerken kennen, tekenen.
 • Soorten driehoeken herkennen, rubriceren volgens hoeken en of zijden.
 • De cirkel: straal en diameter kennen.
 • Kunnen werken met een passer.
 • Spiegelingen en symmetrie in figuren.
 • Gelijkvormigheid kunnen herkennen.
 • Ruimtelijke oriëntatie op een kaart.
 • De weg vinden op een stratenplan.
 • Coördinaten op een plan of rooster.
 • Blokkenbouwsels

 

Informatie over de andere vakken volgt later.