Villa Stuivenberg

Basisschool

Waarvoor staan we?

Onderwijs

lerende kinderen in de klasOp onze multiculturele buurtschool geven we onderwijs in een gestructureerd kader, in een klassensysteem. Wij bieden aan leerlingen die het nodig hebben een individueel traject aan, zodat ze op maat kunnen ontwikkelen.  De overige kinderen volgen het gewoon klassensysteem.
Onze school staat open voor elk kind en elke ouder. Wij streven naar optimale kansen voor elk kind.
Villa Stuivenberg staat voor degelijk onderwijs in een positief schoolklimaat.

 

Taal

geschminkte kinderen tijdens een dramalesTaalopvoeding neemt een belangrijke plaats in op onze school.

We trachten de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij door hun taalvaardigheid uit te breiden tot een vaardigheid om te communiceren en in interactie te treden met medemensen.

Wij proberen deze visie niet alleen te bereiken in de gewone taallessen, maar ook door veel nadruk te leggen op muzische vorming met al zijn aspecten.

 

Accenten

Onze school legt ook accenten op sport, cultuur en sociale vaardigheden.
We brengen onze leerlingen de nodige inzichten en vaardigheden bij om op een gelijkwaardige en harmonieuze manier met elkaar om te gaan.

 

oudergroep

Ouders

Wij zijn ook van mening dat de ouders ook een grote rol kunnen spelen om onze visie samen met ons te verwezenlijken.

 

Villa Stuivenberg

 is voor de kinderen een warme thuis, mede dankzij

  •  de leerlingenraad die de kinderen inspraak geeft in het schoolgebeuren,
  •  de kindvriendelijke speelplaats met speeltuigen en speelmateriaal,
  •  onze eigen schoolbibliotheek,
  •  voorleesprojecten op school en thuis,
  •  de toneelzolder waar de kinderen dramalessen krijgen,
  •  ons  kunstatelier,
  •  onze computerklas waar de kinderen op een gestructureerde manier wordt geleerd om te gaan met computer en Internet. (cyber café)
  •  wiskunde op het niveau van het kind,
  •  het goed voelen van elk kind, hierbij spelen de talenten van de kinderen een belangrijke rol.