Villa Stuivenberg

Basisschool

Waarvoor staan we?

Onderwijs

lerende kinderen in de klasOp onze multiculturele buurtschool geven we onderwijs binnen een vaste structuur. Dat doen we aan de hand van een klassensysteem. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen een individueel traject zodat ze op maat kunnen ontwikkelen. De overige kinderen volgen het gewone klassensysteem. Onze school staat open voor elk kind en elke ouder. Wij streven naar optimale kansen voor elk kind. Villa Stuivenberg staat voor degelijk onderwijs in een positief schoolklimaat.

Taal

geschminkte kinderen tijdens een dramalesTaalopvoeding neemt een belangrijke plaats in op onze school. We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij. We breiden hun taalvaardigheid uit zodat ze kunnen communiceren en in interactie treden met anderen. Wij proberen deze visie niet alleen te bereiken in de gewone taallessen. We leggen daarnaast ook veel nadruk op alle aspecten van muzische vorming.

Onze accenten

Onze school legt ook accenten op sport, cultuur en sociale vaardigheden. We brengen onze leerlingen de nodige inzichten en vaardigheden bij om op een gelijkwaardige en harmonieuze manier met elkaar om te gaan.

oudergroep

Ouders

Wij zijn van mening dat de ouders ook een belangrijke rol spelen om onze visie samen met ons te verwezenlijken.

Een warme thuis voor kinderen

Villa Stuivenberg is voor de kinderen een warme thuis, dankzij

  • de leerlingenraad die de kinderen inspraak geeft in het schoolgebeuren,
  • de kindvriendelijke speelplaats met speeltuigen en speelmateriaal,
  • onze eigen schoolbibliotheek,
  • voorleesprojecten op school en thuis,
  • de toneelzolder waar de kinderen dramalessen krijgen,
  • ons kunstatelier,
  • een computerklas waar kinderen op een gestructureerde manier leren omgaan met computer en internet (cybercaf√©)
  • wiskunde te geven op het niveau van het kind,
  • onze aandacht voor het welbevinden van elk kind. De talenten van de kinderen spelen hierin een belangrijke rol.