Vormingsdag Omgaan met controverse in de klas - Programma

Confronterende uitspraken over actuele thema’s, verhitte discussies over maatschappelijke onderwerpen… Controverse in de klas: hoe ga je daar mee om? Stedelijk Onderwijs organiseert ism Kazerne Dossin hierover een studiedag op 30 januari 2018 voor alle leraren en medewerkers van het Stedelijk Onderwijs. Ook leraren van andere scholen zijn welkom! 

De studiedag bevat verschillende onderdelen. Je kiest zelf welke dagdelen/ onderdelen je wenst bij te wonen. 

Programma in een notendop:

We starten 30 januari 2018 ’s ochtends met een inleidend woord door onderwijsschepen Claude Marinower. 

Nadien ontdek je Kazerne Dossin aan de hand van diverse formules. Je kan kiezen voor een gegidste rondleiding, een multimediale instapsessie gekoppeld aan een bezoek met opdrachtenbundel, een tablettour oog in oog met een overlevende, een bezoek voor NT2 vanuit de insteek mensenrechten, een bezoek voor het basisonderwijs vanuit het oogpunt van de elfjarige Simon of een zicht op het aanbod dat de actualiteit centraal plaatst. 
Je kiest zelf welke formule het best aansluit bij jouw leerlingen of interesse. 

We sluiten de voormiddag af met de Key Note Polarisatie en Controverse. Maarten Van Alstein, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, heeft het over de maatschappelijke tendensen én mogelijke antwoorden.  

Na de lunch kies je één van de 5 praktijkgerichte workshops rond polarisatiemanagement, democratische dialoog: interculturele dialoog of socratische dialoog, een interactief gesprek met Khalid Ben Haddou over Islam en communicatie bij cultuurverschillen of een workshop door Mark Saey over projectonderwijs m.b.t. burgerzinontwikkeling (vooral gericht op secundair en volwassenonderwijs).

Het einde is voorzien om 16 uur.

Schrijf je in 

Programma in detail

Wanneer: 30 januari 2018
​Locatie: Kazerne Dossin

  • 9 - 9.30 uur: Ontvangst
  • 9.30 - 9.45 uur: Inleidend woordje door schepen Claude Marinower
  • 9.45 - 10 uur: Introductiefilm
  • 10.10 - 11.35 uur: Ontdekkingsronde: keuze uit diverse formules
  • 11.45 - 12.30 uur: Key note Polarisatie en controverse door Maarten Van Alstein
  • 12.30 uur: Lunch
  • 13.30 uur Start workshops: keuze uit workshops
  • 16 uur: Einde

Formules kennismaking Kazerne Dossin (voormiddag)

Rondleiding met gids 
Wil je op stap met één van onze gidsen? Hij of zij geeft je een heleboel extra informatie bij de foto’s en documenten in de tentoonstelling. Je neemt actief deel en staat stil bij de vragen die de geschiedenis je stelt. ​
 
Instapsessie
Wil je Kazerne Dossin gericht maar toch zelfstandig bezoeken? Boek dan een bezoek met instapsessie. Tijdens zo’n multimediale sessie van dertig minuten stellen we de opbouw, de rode draad en de introfilm van het museum aan je voor. Daarna ontdek je de tentoonstelling op eigen tempo aan de hand van de museumfiches. Ervaar als leerkracht hoe je normaal met je leerlingen deze sessie volgt. 
 
Een leven beleven
Oog in oog met overlevende Malvine Löwenwirth. In kleine groepjes verken je het museum en het memoriaal, terwijl Malvine je op de tablet over haar lotgevallen vertelt. Een creatieve en interactieve ontdekkingstocht met klank, beeld, voorwerpen en opdrachten. Je kan dit traject normaal als leerkracht zelf begeleiden. 
 
Mensenrechten in klare taal (NT2, OKAN)
Wat vertellen de mensenrechten ons over het verleden? Leer meer over de geschiedenis van de Dossinkazerne en de holocaust. Voorwerpen en opdrachten maken dit bezoek tastbaar en activerend. Je ontdekt verhalen over migratie en hoop, discriminatie en verzet. Denk mee na over wat de mensenrechten voor onze samenleving kunnen betekenen. Je kan dit bezoek normaal als leerkracht zelf begeleiden.
 
Het verhaal van Simon (Basisonderwijs)
Centraal staat de elfjarige Simon die uit een deportatietrein wist te ontsnappen. Wie was hij? Wanneer leefde hij? Waar woonde hij? Leer Simon beter kennen en ga met de begeleider mee op stap in het museum en memoriaal. Daarna knutsel je je eigen tentoonstelling in elkaar rond wat we kunnen leren dankzij dit verhaal. Wat betekenen vrijheid, verzet, discriminatie en gelijkheid vandaag?
 
Actualiteit
Vanuit de analyse van het verleden, duiken in Kazerne Dossin heel wat vragen op die nog steeds relevant zijn. Hoe worden heel gewone mensen daders? Hoe kan je ingrijpen als  omstaander? Hoe gaan we om met polarisatie op school? In deze sessie vragen we ons af hoe we kunnen leren uit het verleden en bekijken we het aanbod aan actualiserende lezingen en vormingen dat Kazerne Dossin naar je klas brengt.

Keuze workshops (namiddag)

Polarisatiemanagement
Links of rechts. Trump of Obama. Erdogan of Gülen. In of uit Europa. Voor of tegen vluchtelingen... Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer opgedeeld in kampen. Wij tegen zij. De druk voert op. Je moet een kant kiezen. Dat voel je ook in de klas.  Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze samenleving, onze steden en buurten, onze scholen...  We hebben een sterke game changer nodig als antwoord. In Nederland werken al heel wat professionals - agenten, burgemeesters, radicalisering-experts, leerkrachten, journalisten - geïnspireerd door de depolarisatiestrategie van filosoof Bart Brandsma. Die strategie is even eenvoudig als doeltreffend. In Vlaanderen ontwikkelde Kazerne Dossin een vorming rond deze methodiek. Aan de hand van inspirerende casussen en oefeningen krijgen de deelnemers concrete tools in handen om constructief om te gaan met polarisatie in hun omgeving.​
 
Democratische dialoog/Interculturele dialoog
Tijdens deze workshop maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers kunnen een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt. Deze workshop biedt de deelnemer handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema's om te gaan. 
 
Democratische dialoog/Socratische Dialoog
Tijdens deze workshop maak je kennis met de Socratische Dialoog. Extreme en choquerende uitspraken worden aan een kritisch onderzoek onderworpen. We gaan gevoelige thema's niet uit de weg en creëren ruimte voor een open en onderzoekend gesprek. Tijdens het socratisch gesprek staan vragen centraal en gaan we op zoek naar de achterliggende gedachten en beweegredenen van onze meningen en oordelen. Hoe komt het dat we denken wat we denken? Waarom zijn bepaalde onderwerpen gevoelig en andere niet? Waar komen onze oordelen vandaan? We verkennen verschillende perspectieven en leren hoe we ons eigen denken en dat van de ander op een respectvolle manier kunnen onderzoeken en hierover in gesprek kunnen gaan.
 
Khalid Ben Haddou over controverse en Islam
Kijkend naar de ontwikkeling van jongeren merken we op dat radicale ideeën op zich niet problematisch hoeven te zijn. Ze kunnen de bron zijn van positieve verandering en zijn vaak eigen aan de adolescentiefase. Jongeren met radicale ideeën kunnen uitgroeien tot kritische burgers die onze democratie mee vorm geven. Khalid Ben Haddou geeft duiding bij de achtergrond van de islamitische godsdienst: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering worden gesitueerd. Daarnaast kan Khalid Ben Haddou diverse vragen beantwoorden over aanpak, communicatie bij cultuurverschillen en afstemming.
 
Mark Saey over Projectonderwijs 
Wil je meer projectmatig aan de slag? Deze workshop bestaat uit drie delen. In een kort eerste deel worden de problemen en het belang van burgerzin op school bekeken. Het tweede deel toont aan de hand van twee gelauwerde projecten, het project herinneringseducatie “Niet Opnieuw” en het wereldburgerschapstraject “The Refugees Project”, hoe men met degelijk projectonderwijs een integrale benadering voor burgerzinontwikkeling kan bekomen. In het derde deel worden oefeningen in groepjes gemaakt om delen van de methodiek in te oefenen en mee te nemen naar de eigen school. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten secundair onderwijs, pedagogische diensten en docenten van de lerarenopleidingen. Mark Saey is auteur van o.a. Jongeren worden wereldburgers en is lid van de Commissie Actief Burgerschap GO! en de Kwaliteitscommissie van Kleur Bekennen.