Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Wat is actief burgerschap?

Actief burgerschap hoort bij het leven in een open democratie. Hierbij zijn beide onderdelen van belang:

Burgerschap: we leven niet alleen op de wereld, maar krijgen te maken met vrijheden van anderen. Je wordt als burger geacht die grenzen te respecteren. Onderwijs probeert mensen hierop voorbereiden. Dat gebeurt door hen kennis bij te brengen over de huidige samenleving en door hen de waarde van gedeelde afspraken, wetten en mens- en kinderrechten te laten ontdekken.

 

Actief: deze ontdekkingstocht is echter geen passief proces. We streven eveneens naar de maximale zelfontplooiing van onze lerenden. Actieve burgers nemen hun engagement op, verleggen hun grenzen, en dragen op kritische en creatieve wijze bij aan de democratie die voortdurend in verandering is.

wat is ba met tekst

Actief burgerschap draait om een afweging tussen grenzen respecteren en grenzen verleggen. We moedigen onze leerlingen aan in hun eigen identiteitsontwikkeling ook verantwoordelijkheid op te nemen voor andere burgers.  

Lees meer op onze website Onderwijsisleven.