Eric Van Peel

“Inzicht krijgen in de dynamiek van een team helpt me als directeur vooruit” 

Eric Van Peel, directeur Stedelijk Lyceum Zuid

Sinds drie jaar is Eric directeur van Stedelijk Lyceum Zuid, een beroepsgerichte middelbare school op het Kiel. Het schoolteam van Eric telt zo’n 70 collega’s. “Als directeur is het mijn zorg dat iedereen in het team zijn werk goed doet. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Want een team is voortdurend in beweging en bestaat uit verschillende subteams en individuen. Hoe meer inzicht ik krijg in wat er zich afspeelt in de verschillende groepen en hoe collega’s zich in een team gedragen, hoe beter ik mijn job kan uitoefenen. Dat was de reden waarom ik samen met andere leidinggevenden een driedaagse opleiding ‘groepsdynamica’ volgde.”

Opleiding_Groepsdynamica_EricVanPeelVolgens Eric een aanrader voor elke leidinggevende, tenminste als je bereid bent om zelf te ervaren hoe en wat groepsvorming met je doet. Het theoretisch kader is eerder beperkt, het gaat er vooral om samen met de andere deelnemers te ervaren wat groepsdynamica is. “Bij mij werkte dat wel. Ik heb ontdekt dat ik vaak in dezelfde val trap, ook al weet ik het eigenlijk wel. Zo zijn we in de dagelijks werking vooral gefocust op resultaten en procedures. Daarbij vergeten we soms het belang van intermenselijke relaties in een proces. In plaats van de verwachte resultaten te communiceren aan elke werkgroep, zou ik me meer moeten focussen op wie kiest voor welke werkgroep en waarom. Hoe kijken de collega’s naar elkaar? Dat zou de kans op slagen van een werkgroep aanzienlijk vergroten.  Ik ben me ook bewuster van het feit dat mensen verschillende rollen kunnen aannemen afhankelijk van de groep of de context. Ook daar ga ik meer rekening mee houden. De opleiding heeft vooral mijn bewustwording aangescherpt.”

Professionaliseringsaanbod

Eric is tevreden over het professionaliseringsaanbod en de nascholingen die hem als directeur kunnen versterken. Dat betekent niet dat de start van een directeur niet pittig is. “Het eerste schooljaar had ik veel aan de ondersteuning van de HR-partners, maar op het vlak van schoolbeleid moest ik echt wel mijn eigen weg zoeken. Ik ben blij dat de netwerkdirecteurs in de toekomst deze rol op zich zullen opnemen voor de nieuwe generatie directeurs.”  

Lees ook andere verhalen van collega's