Het verhaal van Anouk Leys

“Ik leer zelf ook heel wat van mijn leerlingen”

Anouk Leys, leerkracht niet-confessionele zedenleer Stedelijk Lyceum Waterbaan

“Leren kritisch denken en argumenteren, daar gaat het om. Maar ook leren van elkaar vind ik cruciaal, want zo krijg je meer begrip en respect. Dat is dé reden waarom ik niet-confessionele zedenleer geef. Daarom ben ik op mijn 35ste dit vak nog gaan studeren. Als persoon groei je continu, ik voelde steeds meer de noodzaak om normen en waarden over te dragen."

Anouk Leys met leerlingenNooit dezelfde les

Ik ervaar mijn vak als zeer nuttig. Wij helpen bij het vullen van de rugzak van onze leerlingen met waarden als solidariteit, openheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en vrijheid. Daarbij heb ik als leerkracht een grote pedagogische vrijheid. Dat is erg belangrijk voor mijn eigen welbevinden. Slaafs een handboek volgen, dat zou ik niet kunnen. In al die jaren gaf ik nog nooit dezelfde les. Maar dat doe ik mezelf aan. (lacht) Ik ben altijd op zoek naar nieuwe methodes en nieuw materiaal. Het evenwicht tussen werk en privé vinden is dan ook niet altijd even makkelijk.

Bij jonge kinderen ligt het hart op de tong. Kom ik binnen in de klas, dan word ik meteen geknuffeld. Omwille van de warmte van de kinderen geef ik graag les in het basisonderwijs. Ik leer zelf ook heel wat van mijn leerlingen door hun kijk op de wereld of door de vragen die ze stellen. Laatst legde een leerling me de oorsprong van Manneken Pis uit. Ik heb zelfs een Netflix-serie leren kennen door een leerling. Heel leuk is dat.

Sinds kort geef ik zedenleer in Stedelijk Lyceum Waterbaan.  

Je vak tonen

Je moet je als leerkracht levensbeschouwelijke vakken wat bewijzen. Collega’s weten niet altijd wat je doet. Maar het verhaal heeft twee kanten. Je moet ook zelf zorgen dat je laat zien wat jouw vak inhoudt. Dat doe ik bijvoorbeeld met een opruimactie in de schoolbuurt, berichtjes in de nieuwsbrief, overleg met het team over het welbevinden van een leerling of deelname aan een wedstrijd met mijn leerlingen.

Respectvol met elkaar omgaan ongeacht ieders geloof en overtuiging, dat vind ik belangrijk. Als het pluralisme maar overeind blijft. Ik voel me dan ook als een vis in het water in het Stedelijk Onderwijs.”

Terug naar verhalen van collega's
Check onze vacatures