Het verhaal van Dieter

"Leraar zijn is een intense job"

Dieter Gillis, leraar stedelijke basisschool De Horizon

Dieter is al enkele jaren de zorg- en turnmeester voor de kleuters van De Horizon, een stedelijke school in hartje Borgerhout. Dieter doet dat halftijds en dat is een bewuste keuze: “Leraar zijn is een intensieve job. Als vader van 3 wil ik ook voldoende tijd voor mijn gezin en voor mezelf en hobby’s. Het heeft tijd gekost om te beseffen dat je in het leven niet alles voor de volle 100% kan en moet doen. Nu heb ik een goede balans gevonden. “

Klasleraar

Dieter startte zijn onderwijsloopbaan in Lier. Na twee jaren was hij de vervangingen en het gebrek aan perspectief beu, en vond hij een plek in een stedelijke kleuterschool in Deurne. “Daar werkte ik enkele jaren als kleuterleider. Nadien kreeg ik de kans om samen met 2 collega’s en de directeur een volledig nieuwe lagere school op te starten. Dat was een intense maar leerrijke tijd. Als klasleraar kreeg ik de kans om het bredere plaatje te zien en mee uit te bouwen. Er komt heel wat kijken bij de opstart van een nieuwe school! 

Ik ervaarde gaandeweg wel dat mijn energiepeil zakte. Als klasleraar voel ik me 100% verantwoordelijk voor mijn klas. Je moet jezelf een volledig schooljaar ten volle geven. Dat ben je je leerlingen verplicht (die druk legde ik me althans op).  Ik zag de start van een nieuw schooljaar steeds minder goed zitten. Ik ben dan gaan praten met een vertrouwenspersoon van het Stedelijk Onderwijs. Dat gesprek heeft voor mij veel betekend om nieuwe stappen te zetten. Uiteindelijk ben ik een half jaar out geweest en heb ik beslist om halftijds terug te keren. De beste keuze ooit! Nu combineer ik dat mijn andere passie theater en musical.

Leiderschap opnemen

Ik kreeg de kans om zorgleraar te worden. We hebben een fijn team en werken zoveel mogelijk schooldoorbrekend via werkgroepen. Op die manier worden schotten tussen kleuter- en lagere school kleiner. Onze directeur geeft ook iedereen de kans om initiatieven te nemen. Ik zie toch wel wat veranderen in de organisatie. Stedelijk Onderwijs zet meer en meer in op het versterken van teams. We krijgen als leraar ook wel perspectieven aangeboden: denk aan de zomeracademie of de leiderschapstrajecten waar je kan aan deelnemen. Of de vele nascholingen die we kunnen volgen. Ik ben niet van plan het onderwijs snel te verlaten, er liggen nog voldoende perspectieven open! 

Lees ook andere verhalen van collega's

Ga naar onze vacatures