Het verhaal van Kim Adriaenssens

 “We zorgen dat langdurig afwezige collega’s betrokken blijven bij de school zodat het terugkeren menselijk en haalbaar blijft”

Kim Adriaenssens, leerkracht Nederlands Stedelijk Lyceum Waterbaan, Deurne

 

Kim is al 18 jaar een vaste waarde in het team van Stedelijk Lyceum Waterbaan. Lesgeven is voor deze leerkracht Nederlands als reizen. “We nemen 12-jarigen mee op avontuur tot ze zijn afgestudeerd. Het doet me wat als ik ze later terugzie als cardioloog of brandweerman. Het is zo fijn hen te erkennen in hun talenten."

De drang naar innovatie en vernieuwing kenmerkt Kim en haar collega’s. “We proberen steeds te anticiperen en mee te evolueren met de tijd: zo waren we de eerste school met I-pads en andere digitale leermiddelen. We ontwikkelden SkillsLab: projectmatig onderwijs zodat élke leerling zijn/haar talenten kan ontdekken. Momenteel creëren we ook een ArtLab in de vernieuwde eerste graad te creëren!”

Kim is ervan overtuigd dat vernieuwen nodig is om haar leerlingen voor te bereiden op de toekomst. 

Het was dan ook geen evidentie om stil te vallen toen Kim langdurig ziek werd na een complexe operatie.

KimAdriaenssensgesprek Langdurig herstel operatie

Anderhalf jaar lang bleef ze thuis. “Plots voelde ik me geen deel meer van de school of het team. Dat viel me heel zwaar. Alles evolueert: de collega’s, de technologie, de leerlingen, de regels… maar zelf beleef je die veranderingen van thuis uit niet. Ook de band met je colllega’s verwatert, dat is logisch. Terugkomen was dan ook enorm moeilijk. Je moet alles opnieuw leren kennen: de leerlingen, nieuwe colllega’s, een ander leerjaar… Het Stedelijk Onderwijs is nochtans een warme organisatie: menselijk en met veel zorg voor de leerlingen en voor elkaar. Hier ben je geen nummer. En toch ervaarde ik dat minder tijdens mijn ziekteverlof. “

En dus kroop Kim in haar pen en ontwikkelde ze een LOVE-plan voor haar school. Dat is een draaiboek met tips en afspraken om langdurig afwezige collega’s te blijven betrekken bij het schoolgebeuren.  “Wie nu ziek valt of op bevallingsverlof gaat, krijgt standaard een kaartje, wordt opgevolgd door een collega en op de hoogte gehouden van nieuwtjes. Alvorens de afwezige collega terugkomt, bespreken we samen zijn/haar terugkomst, maken we afspraken over wat haalbaar is en niet. Er wordt samen beslist en verbindend geluisterd. Dat dit plan er kwam, is ook te danken aan mijn directie-team.’

Kim: “Het zit vaak in kleine dingen, maar ze maken een wereld van verschil. Deze ervaringen en good practices delen we met andere collega’s binnen het Stedelijk Onderwijs. Doel is dat de organisatie hieruit lessen trekt om zich nog gerichter in te zetten op het welzijn van haar medewerkers”.  

terug naar verhalen van collega's