Het verhaal van Peter

“Een aantal leerkrachten hebben voor mij veel betekend. Zij hebben bij mij het onderwijszaadje geplant denk ik. Ik wilde later hun voorbeeld volgen”. 

Peter Koeck (35), leraar en coördinator taalbeleid en ondersteuner kwaliteitszorg, Stedelijk Lyceum Olympiade

Maar toch was het de passie voor Spaans en Engels die Peter’s studiekeuze bepaalde. Na zijn studies als vertaler trok hij een jaar naar Spanje, waar hij in het onderwijs belandde.  Hij gaf er vakken als muziek en geschiedenis, maar dan in het Engels. Eens terug in België wilde Peter zijn onderwijsloopbaan verder zetten. Na een bijkomende masteropleiding startte hij in 2013 in Stedelijk Lyceum Olympiade. En daar werkt Peter nog steeds.
“Toen ik startte had ik mezelf voorgenomen om niet langer dan 10 jaar in één school te werken. Maar kijk, het zijn al 8 jaren geworden en ik ben nog niet van plan om te vertrekken. Op onze school heb ik in al die jaren veel kansen gekregen en gegrepen. Ik heb die nieuwe uitdagingen ook wel nodig.  Ondertussen geef ik nog 50% les, de andere 50% vul ik in als coördinator taalbeleid en ondersteuner in kwaliteitszorg” aldus Peter.  

Het verschil maken 

“Leraar zijn is heel intensief. Zolang je voelt dat je impact hebt op leerlingen, krijg je vleugels. Gemotiveerde leerlingen maken dat je er een extra vakwerkgroep of extra verslag graag bijneemt. Als je leerlingen het beu zijn of het moeilijk hebben (wat nu in tijden van Corona vaker het geval is), voelt het leraar zijnveel zwaarder aan. Gelukkig heb ik over het algemeen gemotiveerde leerlingen. Zeker in ons nieuw 7e voorbereidend jaar waar we leerlingen na hun BSO-opleiding voorbereiden op verdere studies. Het is nog wat zoeken en experimenteren, maar de lessen zijn enorm fijn. We werken ook samen met AP-hogeschool. Onze leerlingen mogen daar een vak volgen en zelfs een examen meedoen. Super leerrijk voor hen en voor ons! “

Leren uit internationale partnerschappen

“Stelselmatig ben ik me - naast het lesgeven – ook gaan engageren voor schooloverschrijdende projecten zoals internationalisering en kwaliteitszorg. Onze school had al jaren een traditie van internationale uitwisselingen tussen leerlingen. Toen de collega die dit coördineerde op pensioen ging, heb ik mijn kans gegrepen. Uiteraard ben ik zelf nog lerende, maar we zijn er toch al in geslaagd om een charter van Erasmus+ te behalen. Dat geeft ons meer (financiële) zekerheid en mogelijkheden op het vlak van internationale stages. In een aantal klassen gaan de leerlingen samen op stage in het buitenland. Dat is niet zo evident. Heel veel jongeren zijn nog niet vaak in het buitenland geweest, laat staan dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. Onze stagebegeleiders gaan mee om ze daarin te begeleiden.
Het gaat om veel meer dan een stage in Italië of Turkije: ze leren een taal en cultuur, maar ze groeien ook enorm in zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ik geloof echt in de meerwaarde ervan. We proberen nu ook voor elke afstudeerrichting een aantal stageplaatsen in het buitenland aan te bieden. Dat kan ik uiteraard niet in mijn eentje klaarspelen. Ik probeer zoveel mogelijk de collega’s te betrekken zodat zij ook internationale ervaring en kennis opbouwen. 

Leraren krijgen bij ons ook de kans om zelf jobshadowing te doen of bijscholing te volgen in het buitenland. Uiteraard moet er een meerwaarde zijn voor hun job en de school. Op termijn zou mijn taak als coördinator internationalisering overbodig moeten worden en is een groot deel van het schoolteam hiervan doordrongen. 

“Leraren krijgen bij ons ook de kans om zelf jobshadowing te doen of bijscholing te volgen in het buitenland.”

Collega’s begeleiden

Gaandeweg heb ik gemerkt dat ik mijn energie vooral haal uit het samenwerken met collega’s. Het is dan ook mijn ambitie om daarin verder te groeien. Als directeur, adjunct of beleidsondersteuner…. Ik hoop ooit die kans te krijgen binnen het Stedelijk Onderwijs. Want ik geloof in de waarden en openheid van onze organisatie. Ik weet dat ik nog werkpunten heb, maar ik blijf leren en groeien. Ik kom er wel.

Lees ook andere verhalen van collega's

Ga naar onze vacatures