Het verhaal van Peter Van Loo

“Er is nood aan vernieuwing. Het leuke is dat die vernieuwing ook effectief gebeurt in ons volwassenenonderwijs.”

Leerkracht begeleider in de Kinderopvang, Encora

Peter Van Loo “Ik wilde altijd al lesgeven aan volwassenen. Je hebt een andere dialoog in de klas, van volwassene tot volwassene. Ik koos bewust voor Encora. Hier heb ik de wereld voor mijn neus. Mensen uit Iran, Irak, Afghanistan, Syrië, Marokko, Turkije, Rusland, Polen, Duitsland, Spanje,…, die zitten allemaal samen. Dat geeft een hele toffe sfeer, soms ook ambiance, zelfs wat furie. Culturele verschillen, die doen wel iets. Ik vind het heel boeiend om dat groepsproces te begeleiden. Het is lesgeven, maar ook coachen. Ik gebruik heel vaak alternatieve werkvormen. Dat is plezant, maar ook nodig want anders haakt de klas af.

Enige man

In mijn richting Begeleider in de kinderopvang is er veel diversiteit onder de cursisten, alleen niet op vlak van geslacht. Er zijn bijna enkel vrouwelijke cursisten. Binnen de opleiding ben ik ook de enige man die lesgeeft. Soms is dat wel zoeken. Neem nu de proclamatie. De cursisten krijgen dan een cadeautje. Als ik dat overhandig, geef ik doorgaans drie kussen. Bij vrouwen met een moslimachtergrond moet ik aanvoelen of dat wel kan. Meestal niet, maar soms wel. Zoiets maakt het voor mij uitdagender, maar ik vind dat wel boeiend. 

Zelfstandigheid en projecten maken de job rijker

Vroeger werkte ik in de privésector. Ik ben nu wel vastbenoemd in het onderwijs, maar ik hou niet zo van dat systeem. Maar verder ben ik heel blij met mijn job in het onderwijs. Ik kan mijn tijd zelfstandig invullen. De lesuren liggen natuurlijk vast. Maar de stagebegeleiding plan ik zelf. Wat ook mooi is: er is nood aan vernieuwing van het volwassenenonderwijs, maar die vernieuwing gebeurt ook effectief. Als team zien we daarin heel wat mogelijkheden. Wij hebben een zeer constructief team. Zo maakten we werk van afstandsonderwijs en competentiegericht evalueren. We doen ook aan internationalisering en gaan dit jaar met cursisten naar Marokko, Malta en Zuid-Afrika. Op die manier kan je je job zelf zoveel rijker maken. Niet dat ik daarvoor extra word betaald, maar je doet zoiets omwille van de zelfontplooiing, om een ervaring rijker te zijn. De schaalgrootte van het Stedelijk Onderwijs maakt zoiets ook mogelijk. We kunnen terugvallen op de nodige expertise binnen de organisatie.”

Lees ook verhalen van andere collega's
Ga naar onze vacatures