Het verhaal van Renske Michiels

“Je leert hier veel meer mensen kennen dan enkel de collega’s op je eigen school. Stedelijk Onderwijs vormt een grote groep”

Renske Michiels, leerkracht, leerlingbegeleider en medewerker secretariaat Stedelijk Lyceum Durlet

“Het onderwijs kwam op mijn pad. Ik weet nog goed hoe ik vol verwachting en enthousiasme startte binnen De Leerexpert. Eerst verving ik iemand op het secretariaat, daarna deed ik er ook een vervangopdracht als leerkracht bij. Ik had geen ervaring, maar ben ervoor gegaan. 

Met een groepje startende leerkrachten van verschillende scholen kreeg ik goede aanvangsbegeleiding. De reflectiemomenten gaven me een kritischere kijk op mijn eigen handelen. Je staat nog meer stil bij bepaalde situaties en denkt samen na over hoe je het in de toekomst anders kan aanpakken. 

Ook via individuele begeleidingsmomenten op school werd ik goed opgevolgd. De schoolmentor gaf me de nodige informatie over wat er van mij verwacht werd op administratief vlak en hoe ik dat best aanpak. Daarnaast hielp ze me ook goed op weg met klasmanagement. In het begin is het wat zoeken naar je eigen stijl. 

Ik ben eerder een rustig type voor de klas. Ik blijf mezelf, maar laat duidelijk merken als ik iets niet oké vind. De dingen loslaten, dat leerde ik wel. Zo kan je de volgende dag met een propere lei starten. Gelukkig kon ik ook steeds terugvallen op de andere leerkrachten. Ik stond er zeker niet alleen voor. Het hele schoolteam ving me op als beginnend leerkracht.

Inmiddels is de aanvangsbegeleiding succesvol afgerond, zijn mijn vervangingsopdrachten afgelopen en heb ik al meerdere nieuwe jobmogelijkheden gekregen binnen het Stedelijk Onderwijs. Zowel lesgeven in het buitengewoon onderwijs als in het regulier onderwijs biedt boeiende groei- en ontwikkelingskansen. De combinatie van het secretariaat en de klas doe ik heel graag. Zo leer je een hele school nog beter kennen. Ik voel dat het onderwijs me echt ligt.
Vandaag werk ik niet alleen op het secretariaat en als leraar, maar ben ik ook deeltijds leerlingenbegeleider in het Stedelijk Lyceum Durlet. 

Onderwijs in de grootstad

Het is heel leerrijk om de achtergronden, culturen en leefwerelden van je leerlingen te ontdekken. De diversiteit van de grootstad maakt het stedelijk onderwijs voor mij daarom extra interessant en uitdagend. Door het contact met andere scholen heb ik het gevoel dat we een grote groep vormen. Je leert veel meer mensen kennen dan enkel de collega’s op je eigen school.

 

Regelmatig krijg ik de vraag of je als leerkracht niet heel geduldig moet zijn in de omgang met jongeren. Maar dat ligt me net heel goed. Ik kan veel geduld opbrengen omdat ik weet dat veel leerlingen een rugzak met zich meedragen. Ik heb het gevoel dat ik me sterk kan inleven in hun leefwereld. Dat ze hun eigen sterktes ontdekken, dat is mijn doel.

terug naar verhalen van collega's

Check onze vacatures