Het verhaal van Renske Michiels

“Wij vormen een grote groep”

Renske Michiels, leerkracht en medewerker secretariaat De Leerexpert Begijnenvest

“Het onderwijs kwam op mijn pad. Eerst verving ik iemand op het secretariaat, daarna deed ik er ook een vervangopdracht als leerkracht bij. Ik had geen ervaring, maar ben ervoor gegaan. De combinatie van het secretariaat en de klas is superboeiend. Zo leer je de hele school beter kennen. Op het einde van mijn eerste schooljaar liep mijn vervangingsopdracht af. Na twee jaar in een andere sector wilde ik echter terug. Ik voelde dat het onderwijs me echt ligt. Nu combineer ik opnieuw het secretariaat en de klas.

Startende leraar Renske MichielsAls beginnend leerkracht is het wat zoeken naar je eigen stijl. Ik ben eerder een rustig type voor de klas. Ik blijf mezelf, maar laat duidelijk merken als ik iets niet oké vind. De dingen loslaten, dat leerde ik wel. Zo kan je de volgende dag met een propere lei starten. Een van mijn grootste struikelblokken is de administratie. De schoolmentor hielp me goed op weg zodat ik weet wat er op administratief vlak van me verwacht wordt en hoe ik dat best aanpak. Als beginnend leerkracht volg ik de aanvangsbegeleiding. Daarin reflecteren we met leerkrachten van verschillende scholen. Daar heb ik echt iets aan. Door met collega’s te praten, sta je nog meer stil bij bepaalde situaties. Je denkt na over hoe je het in de toekomst zal aanpakken.

Ik kan ook terugvallen op collega’s in de school. Dat geeft me het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Bij problemen in de klas bespreken we samen hoe we die zullen aanpakken.

Onderwijs in de grootstad

Het is heel boeiend om de achtergronden, culturen en leefwerelden van je leerlingen te ontdekken. De diversiteit van de grootstad maakt het stedelijk onderwijs voor mij daarom extra interessant en uitdagend. Door het contact met andere scholen heb ik het gevoel dat we een grote groep vormen. Je leert veel meer mensen kennen dan enkel de collega’s op je eigen school.

Vrienden vragen me wel eens of je niet heel geduldig moet zijn als leerkracht in het buitengewoon onderwijs. Maar dat ligt me net heel goed. Ik kan veel geduld opbrengen omdat ik weet dat veel leerlingen een rugzakje met zich meedragen. Ik heb het gevoel dat ik me sterk kan inleven in hun leefwereld. Dat ze hun eigen sterktes ontdekken, dat is mijn doel.

terug naar verhalen van collega's