Impact & relevantie

Maatschappelijk engagement zit al 200 jaar in het DNA van Stedelijk Onderwijs én dus ook in dat van onze mensen. Wie bij Stedelijk Onderwijs werkt, betekent iets voor de stad. Je zit in de driver’s seat om in te spelen op de continu veranderende behoeften in de stad. 
Geloof jij rotsvast dat iedereen een plek en functie verdient in onze maatschappij? Dan geef je vol overgave elke leerling vertrouwen én kansen om de beste versie van zichzelf te worden. Zij zijn de toekomst van onze stad, jij geeft ze mee vorm. 

 

Veel meer dan een goed loon en vakantie 

Het zijn niet de clichés zoals hoog loon en veel vakantie die mensen voor onderwijs doen kiezen. Natuurlijk spelen deze factoren mee (en neem veel vakantie de eerste jaren maar met een dikke korrel zout). Maar dat is lang niet de enige drijfveer van onze medewerkers. Wij weten dat ze expliciet kiezen voor impact: in de ontwikkeling van kinderen & jongeren; impact op de samenleving. En wij kiezen expliciet voor hen: voor mensen die geloven in de stad (van morgen). Bij ons is onderwijs leven. En leven is onderwijs!  

Tijd voor een carrièrewending ? Je wil je inzetten voor onze samenleving en je praktijk- en beroepservaring doorgeven ? Het is nooit te laat om leraar te worden en een pedagogisch diploma te behalen? Ga dan voor een lerarenopleiding
Lees het verhaal van Anouk die op haar 35e nog ging bij studeren.

#200jaarervaring  #maakmeehetverschil  

 

Actieve burgers

Wij zien een school, academie of centrum als een veilige oefenplek om burgerschapscompetenties te verwerven en samen te werken aan een betere stad. We verwachten van leraren dat ze mee op zoek gaat naar antwoorden op uitdagingen en conflicten in deze veranderende samenleving. Dat ze onze scholen helpen nog rechtvaardiger, democratischer, vreedzamer, diverser en wereldser te maken. Leren doe je van elkaar: van collega's én van leerlingen. Daarom starten we vanaf september 2019 met het verzamelen van levenslessen.
We zien actief burgerschap als deel van elk vak en als rode draad doorheen de ganse schoolwerking. Voor ons is onderwijs leven en leven is onderwijs! 

#actiefburgerschap  #stedelijkheid  #toekomst