Lesgeven? Verken eerst even!

Binnen Stedelijk Onderwijs staat niemand er alleen voor. We beseffen dat zij-instromers grote beslissingen moeten nemen louter gebaseerd op het vermoeden dat ze graag voor de klas zouden staan. Daarom willen we mensen die overwegen zij-instromer te worden, ondersteunen in hun keuzeproces. 

Door je in te schrijven voor onze info-poule blijf je op de hoogte van ons vrijblijvend aanbod. Zo kan je op verkenning in een school en daar meelopen met een leerkracht. We zorgen ook voor uitleg door onze HR-specialisten rond alle technische items (benoemingen, wat kan ik geven met welk diploma, wat met verloning, ...). Van zodra we exacte data hebben, contacteren we jou.

Voor wie is deze info-poule interessant?

Je hebt een vermoeden dat je graag voor de klas zou staan, maar je weet het eigenlijk niet zeker. Je bent momenteel aan het werk en/of hebt werkervaring in een andere sector dan het onderwijs. Als potentiële zij-instromer dienen er redelijk ingrijpende keuzes gemaakt te worden alvorens de stap naar lesgeven effectief te zetten. Je laat misschien jobzekerheid achter, een vast inkomen. Je dient een pedagogisch bekwaamheidsattest te verwerven en dus (opnieuw) zelf naar de les te gaan.

Daarom willen we mensen die overwegen om zij-instromer te worden, ondersteunen in hun keuzeproces. We bieden kijk- en testmomenten aan in één van de 120 scholen van Stedelijk Onderwijs. Je kan kennis maken met het onderwijsniveau dat jou het meest aanspreekt. (kleuter-, lager, secundair, buitengewoon, volwassenen- of deeltijds kunstonderwijs). We geven je de kans om mee te lopen met een leerkracht. Zo zie en voel je hoe het is om les te geven en kan je vragen stellen aan onze leerkrachten. Dit geeft je de mogelijkheid om je verwachtingen van lesgeven af te toetsen aan de realiteit. Schrijf je in en van zodra we exacte data hebben, contacteren we jou.

> Schrijf je hier in

Waar kan je momenteel al terecht voor meer info?

Onderwijstalent organiseert op 23 maart een gratis infoavond voor potentiële zij-instromers. Hier wordt de nadruk gelegd op de lerarenopleidingen. Alle opleidingen zijn hier ook vertegenwoordigd (AP, KdG, Universiteit Antwerpen, Thomas More). Samen met hen kan je het opleidingstraject bekijken dat je kan volgen om de nodige kwalificaties te behalen, dit is namelijk voor elke zij-instromer anders. Je kan ook in gesprek gaan met leerkrachten en zij-instromers van alle onderwijsniveaus (kleuter, lager, middelbaar,…). Onderwijstalent is het job- en opleidingspunt voor leerkrachten in Antwerpen en werd opgericht door stad Antwerpen, VDAB en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi) in samenwerking met alle onderwijskoepels en -netten (Stedelijk Onderwijs, Vrij Onderwijs, Gemeenschapsonderwijs). 

Dit infomoment vindt plaats van 18 tot 20 uur in het administratief gebouw van Stedelijk Onderwijs op de Frankrijklei 71-73.Inschrijven kan je via deze link.