Ontmoet Sammy!

"In een stedelijke school heb je street credibility nodig."

Sammy Van Peteghem (werkplekker in 2016-2017, nu starter in Flora) ziet de leerlingen van De Wereldreiziger ondertussen als ‘haar kindjes’. Ze hecht veel belang aan de band tussen leerling en leerkracht. Via het werkplekleren kreeg ze de kans om die band te ontwikkelen en langdurige relaties op te bouwen met de leerlingen.

“Persoonlijke begeleiding en aandacht zijn een must. Als leerkracht kan je elke leerling iets bijbrengen. Op welke manier je dat het beste doet is afhankelijk van de leerling. Daarom moet je uitzoeken welke insteek je leerlingen boeiend vinden. De band die nodig is om daarover met hen in gesprek te gaan, vind ik zeer belangrijk. Ik luister naar wat hen écht bezighoudt en probeer mijn les vanuit hun interesses vorm te geven.”

Wilde je altijd al leerkracht lager onderwijs worden?

Sammy: “Vroeger gaf ik zwemlessen en was ik monitor bij de speelpleinwerking. In het middelbaar volgde ik Lichamelijke Opvoeding Sport. Hoewel ik toen nog LO leerkracht wou worden, koos ik daarna toch voor de studie Verpleegkunde en Vroedkunde. Uiteindelijk besefte ik dat leerkracht lagere school het beste aansloot bij mijn interesses en talenten. Bovendien kan ik in mijn functie als leerkracht alles wat ik geleerd heb over beweging, sport, spel en zorg ook integreren.”

Hoe ervaar je het lesgeven in een stedelijke context?

Sammy: “Sommige kinderen hebben minder kansen. Niet elke leerling beschikt over een achterban die hem of haar aanmoedigt. Als leerkracht kan je ervoor zorgen dat deze leerlingen toch kansen krijgen en met enthousiasme naar school komen. Voor mij is het een uitdaging om dat verschil te maken. Lesgeven in een stedelijke school is die uitdaging elke dag aangaan. In het begin moest ik me aanpassen aan de manier van lesgeven en de diversiteit tussen de leerlingen. Er komt heel wat flexibiliteit bij kijken in de praktijk. Ook hoekenwerk en zelfstandig werk zagen er niet helemaal uit zoals ze in de theorie omschreven werden. Ik ontdekte zoveel mogelijkheden. Bundeltjes, planborden, noem maar op.”

Welke vaardigheden heeft een leerling nodig om in de 21ste eeuw zijn of haar plekje te vinden in de samenleving?

Sammy: “Een open houding. Een leerling moet ruimte krijgen om te durven tonen wie hij of zij is en zich vrij voelen om een mening te delen. Tegelijk moeten de leerlingen naar elkaar luisteren en andere culturen leren kennen zonder meteen te oordelen. Op die manier leren ze respectvol met elkaar communiceren en samenwerken. Dat leren ze vandaag, maar morgen en later in hun leven zal die houding hun ver brengen.”

En de leerkracht? Welke skills of attitude heeft die nodig?

Sammy: “In een stedelijke school als deze heb je als leerkracht street credibility nodig. Je moet tonen dat je er écht staat en dat je niet wereldvreemd bent. Daarnaast moet je je vooral kunnen inleven in de leefwereld van de leerlingen. Elke dag doe ik mijn best om te begrijpen waar ze buiten de schoolmuren mee bezig zijn om hen op een gepaste manier te kunnen motiveren. Hip hop? Een nieuw spelletje? Goed luisteren en observeren is de boodschap!”

Waarom koos je voor werkplekleren?

Sammy: “Ik koos voor werkplekleren omdat ik weg wou van het schoolse. Ik ben altijd al meer een doener geweest. Een jaar lang meedraaien in een school door drie dagen in de week voor de klas te staan, dat sprak mij erg aan. Door het werkplektraject kon ik laten zien wat ik al in mijn mars had en tegelijk geconfronteerd worden met wat ik nog minder goed deed. Ja, ik ben soms plat om mijn gezicht gegaan, maar hé, je komt wel weer recht. Kei hard gaan, kei hard vallen, dat is onderwijs. Dat ervaar je best tijdens je opleiding.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van werkplekleren?

Sammy: “Je leert heel veel op korte termijn van een ervaren schoolteam. Je kent het verloop van het schooljaar, neemt deel aan zorg- én personeelsvergaderingen, maar je leert jezelf ook kennen als leerkracht. Die zelfkennis is goud waard. Je staat al met één been in het onderwijs. Het traject vraagt veel engagement van je, maar ik heb het gevoel dat ik volgend jaar veel meer ben dan een starter.”

Welke inzichten die je gedurende het werkplekleren opdeed blijven je bij?

Sammy: “Ik heb vooral geleerd dat kinderen kunnen lezen, dat wil zeggen hun leefwereld en gedrag begrijpen, erg belangrijk is. Dat inzicht in kinderen had ik al, maar het schoolteam wees me nog meer op het belang ervan. Ook mijn inzicht over het belang van structuur is veranderd. Ik ben een mega-chaoot. Het leerkrachtenteam werkt hier nauw samen. Structuur en planning zijn dan aangewezen. Ik heb geleerd om rekening te houden met de werkwijze van collega’s. Bovendien bevragen wij elkaar en herinneren we elkaar zo ook aan bepaalde dingen. Dat tempert de chaos.”