Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Aanvraag tot inschrijven Werkend Leren Antwerpen Noord

Digitaal inschrijven

Door de coronamaatregelen kunnen de inschrijvingen op school niet doorgaan. We vinden dit jammer. De inschrijving is immers het moment waarop wij de leerling leren kennen en waarop we de school en schoolwerking kunnen voorstellen. Daarom werken we dit jaar met een digitale aanvraag tot inschrijving.

Formulier aanvraag tot inschrijving

Met dit formulier, vraag je de inschrijving van jouw kind op onze school aan. Bekijk zeker de Onderwijskiezer voor de juiste benaming van de opleiding! Op basis van deze gegevens wordt je aanvraag opgenomen in ons register. Dat register bepaalt de volgorde van inschrijvingen. Om de effectieve inschrijving te vervolledigen, contacteren we je later om nog extra gegevens op te vragen. Is de opleiding waarvoor je een aanvraag tot inschrijving indient vol? Dan wordt je kind op de wachtlijst opgenomen.

Je ontvangt van ons een bericht dat je formulier correct is ingediend. Wij nemen hierna contact met je op om te laten weten of de aanvraag tot inschrijving aanvaard wordt dan wel of je op de wachtlijst staat.


 

Contactgegevens om aanvraag tot inschrijving te vervolledigen:

De ouder is de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft. In het geval de leerling meerderjarig is, wordt onder 'ouder' de meerderjarige leerling verstaan.

Aanvraag tot inschrijving voltooien

Om je kind in te schrijven moet je ook akkoord gaan met ons pedagogisch project en het schoolreglement. Je vindt ze op onze website. We hebben bovendien heel wat bijkomende informatie en toestemmingen nodig. Het is niet mogelijk om dit allemaal via dit formulier te regelen.

Wij nemen zelf contact met je op om deze informatie en toestemmingen te bekomen.