Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Inschrijven Werkend Leren Antwerpen Zuid

Digitaal inschrijven

Door de coronamaatregelen moeten wij de inschrijvingen op onze school digitaal laten verlopen. We vinden dit jammer. De inschrijving is immers het moment waarop wij de leerling leren kennen en waarop we de school en schoolwerking kunnen voorstellen. Een digitale inschrijving kan dat nooit vervangen.

Formulier inschrijving

Met dit formulier, schrijf je jouw kind in op onze school. Op basis van deze gegevens wordt je inschrijving opgenomen in ons inschrijvingsregister. Dat register bepaalt de volgorde van inschrijvingen. Op basis daarvan zullen wij je laten weten of je kind rechtstreeks is ingeschreven, dan wel op de wachtlijst is opgenomen.

Voor leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, zal een inschrijving steeds onder ontbindende voorwaarde zijn.

Je ontvangt van ons een bericht dat je formulier correct is ingediend. Wij nemen hierna contact met je op om te laten weten of de inschrijving is gerealiseerd dan wel of je op de wachtlijst staat.


 

Contactgegevens om inschrijving te vervolledigen:

De ouder is de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft. In het geval de leerling meerderjarig is, wordt onder 'ouder' de meerderjarige leerling verstaan.

Inschrijving voltooien

Om je kind in te schrijven moet je ook akkoord gaan met ons pedagogisch project en het schoolreglement. Je vindt ze op onze website. We hebben bovendien heel wat bijkomende informatie en toestemmingen nodig. Het is niet mogelijk om dit allemaal via dit formulier te regelen.

Wij nemen zelf contact met je op om deze informatie en toestemmingen digitaal te bekomen.