Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Groenaanleg en beheer duaal

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding 'Groenaanleg en -beheer duaal' combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen in de twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso is opgenomen in het standaardtraject.