Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Industrieel Elektrotechnisch Installateur

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding ‘Industrieel elektrotechnisch installateur’ bestaat uit 4 modules:

 • Module Borden Elektriciteit Industrieel:
  Je leert plannen en schema’s gebruiken, hoeveelheden en materiaal inschatten, dimensies berekenen, meetinstrumenten gebruiken en interpreteren, enzovoort. Je leert ook industriële borden aansluiten en plaatsen volgens het schema en functiegebonden administratieve taken uitvoeren
 • Module Inbedrijfstelling Industriële Installatie:
  Je leert storingen opsporen en verhelpen en functiegebonden administratieve taken uitvoeren
 • Module Installatiewerken Elektriciteit Industrieel:
  Je leert installatiewerken volgens het schema voorbereiden en uitvoeren
 • Module Montagewerken Elektriciteit Industrieel:
  Je leert elektrische montagewerken voorbereiden en uitvoeren volgens schema