Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Productiemedewerker industrie

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

In de opleiding “Productiemedewerker industrie” leer je machines of (deel)installatie van je eigen werkpost bedienen. Je leert routinematige (productie)handelingen uitvoeren, de productie opvolgen en eenvoudige kwaliteitscontroles uitvoeren, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies. De opleiding Productiemedewerker industrie bestaat uit 1 module: Productiehandelingen industrie

Voor de opleiding Productiemedewerker industrie die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 2 uitgereikt