Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Verhuizer-drager

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

De opleiding bestaat uit twee modules: 

  • Voorbereiding verhuis
  • Laden en lossen goederen

Vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor de uitoefening van je beroep , zoals afstanden en volumes inschatten, een plan gebruiken, informatie selecteren en verwerken, etc., worden in de twee modules doorlopend ingeoefend.
Je volgt een vijfdaagse verplichte verhuisopleiding bij Ambassador.