Ons basisonderwijs

Stedelijk basisonderwijs in cijfers

Elke dag ontvangen we met plezier meer dan 23.000 kinderen in één van onze 70 stedelijke kleuter- en lagere scholen. We zijn aanwezig in elke wijk van stad Antwerpen. We vinden het belangrijk dat elk kind in zijn eigen buurt naar school kan. Dichtbij en veilig. Toch legt elke basisschool haar eigen accenten. Sommige scholen volgen een specifieke methodiek zoals Dalton of kiezen voor een muzische aanpak of bewegend leren. Het aanbod is steeds toekomstgericht. Techniek, wetenschappen en digitale media zijn niet meer weg te denken.   

Benieuwd waar de stedelijke basisscholen in jouw buurt voor staan? Raadpleeg de scholenzoeker en vind een school die bij je kind past. 

Van kleuter naar lager

Vanaf 2,5 jaar kan je je kind inschrijven in de instapklas van de kleuterschool. Daar komt je kind terecht in een speelse en warme omgeving en kan het geleidelijk wennen aan de structuur van een schooldag en aan zijn klasgenoten. Onze schoolteams zetten sterk in op het welbevinden van je kind, zodat het zelfvertrouwen krijgt en durft te experimenteren en te leren. Het jaar waarin je kind 3 jaar wordt, gaat het over naar de eerste kleuterklas. Na de kleuterschool stroomt je kind automatisch door naar de lagere school. Onze leraren gaan samen met de kinderen op ontdekkingsreis naar hun talent en interesse. Ook hier begeleiden we elk kind in zijn leerproces en zetten we in op maximale leerwinst.

Extra activiteiten voor en na de schooluren

Onze scholen organiseren voor- en naschoolse opvang. Wil je de exacte uren van de opvang in een school weten? Neem dan een kijkje op de website van die school. Je vindt onze scholen via de scholenzoeker

Heel wat scholen stellen hun deuren buiten de schooluren open voor sport- of creatieve activiteiten zoals yoga, dans, woord... Dat gebeurt in samenwerking met sportorganisaties of academies.  

Aandacht voor actief burgerschap

Onze scholen brengen de buurt en de wereld naar de school. Ze vormen geen eilandjes in de stad, want de stad is een essentieel onderdeel van de leeromgeving. Onze scholen hechten belang aan kennis, vaardigheden, maar ook aan attitudes, waarden en normen. Je kind leert omgaan met zichzelf, anderen en de wereld en komt zo in contact met diversiteit, democratie, solidariteit, gelijke kansen en meertaligheid. We zetten sterk in op sociale vaardigheden en leren kinderen respectvol omgaan met elkaar. We geven ze een ruime blik op de wereld, klaar voor de volgende stap naar de middelbare school.

Duurzame scholen

We leren je kind duurzaam om te gaan met onze planeet. Meer dan 80% van onze scholen heeft een milieulabel. Ofwel zijn ze een MOS-school (Milieuzorg Op School) ofwel een Ecoschool. Het principe is hetzelfde: ze werken aan het milieu door bijvoorbeeld op water te besparen, te sorteren, te recycleren, …  


Veelgestelde vragen

Onderwijs aan huis

Moet je kind langdurig thuis blijven wegens (chronische) ziekte, ongeval of handicap? Dan zijn er vanuit Onderwijs Vlaanderen enkele initiatieven om ervoor te zorgen dat je kind onderwijs aan huis kan krijgen.

 • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)  
  Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek? Dan heeft het onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis.
  Meer info 
   
 • Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH)  
  Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het door een beperking niet naar school kan en wel onderwijsbegeleiding aankan. 
  Meer info  
 • Synchroon internetonderwijs (SIO)
  Synchroon internetonderwijs is er voor kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes van school afwezig blijven wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval. Door synchroon internetonderwijs kan je kind thuis via de computer live de lessen op school meevolgen en er actief aan deelnemen. 
  Meer info 

Daarnaast bieden vrijwilligersorganisaties een aantal andere initiatieven aan om je zieke kind onderwijs te bieden. Kijk op de website van Onderwijs Vlaanderen voor een overzicht van de verschillende initiatieven.  

Wanneer mag mijn kind starten in de kleuterschool?

Er zijn 7 momenten waarop je kind in de kleuterschool mag starten: de eerste schooldag van het schooljaar, de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, de eerste schooldag na 1 februari of de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.  

De instapdatum berekenen voor je kleuter? Dat kan makkelijk via deze tool Geef de geboortedatum van je kind in en je krijgt de eerst mogelijke instapdatum in het kleuteronderwijs.  

Voor kinderen die al 3 jaar zijn gelden bovenstaande instapmomenten niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 

Wanneer mag mijn kind starten in het eerste leerjaar?

Alle Antwerpse scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze stedelijke basisscholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Meer informatie over hoe je dat doet, vind je op de website van Meld je aan

 • September - december  
  Zoek een school in je buurt via onze scholenzoeker (url). Geef je straat of postcode in en kom te weten welke stedelijke scholen zich in je buurt bevinden.   
   
 • Januari - maart  
  In de periode van januari tot maart organiseren onze scholen bezoekdagen en rondleidingen. Zo krijg je als nieuwe ouder snel een beeld van de werking en de troeven. In december communiceren onze scholen hun bezoekdagen op hun eigen website. Hou de schoolwebsites van je favoriete scholen dus in de gaten.
    
 • Maart - april  
  Om te kunnen inschrijven in één van onze kleuter- of lagere scholen, moet je jouw kind eerst aanmelden Via Meld je aan geef je 5 scholen op in de volgorde van jouw voorkeur. Aanmelden is nog niet gelijk aan inschrijven. Eind april krijg je een bericht waarin staat in welke school je jouw kind kan inschrijven.  
   
 • Mei  
  Heb je in mei nog geen school gevonden? Dan kan je je kind aanmelden tijdens de vrije inschrijvingsperiode. De startdatum van de vrije inschrijvingsperiode wordt in mei gecommuniceerd.