Stedelijk secundair onderwijs

7500 leerlingen volgen les in één van onze 23 secundaire scholen verspreid over stad Antwerpen. Met 140 studierichtingen in 8 studiedomeinen vind je zeker een opleiding die bij jou past. Elke secundaire school is anders: de ene is kleinschalig en gericht op verder studeren, de andere bereidt je voor op een succesvol beroep. Of kies je liever voor methodeonderwijs? Of is eerder kunstonderwijs jouw ding? Bij ons kan het allemaal.  

Benieuwd waar onze secundaire scholen voor staan? Bekijk dan zeker het scholenoverzicht.


Schoolloopbaan: 1e, 2e en 3e graad

1e graad  
In de 1e graad van het secundair onderwijs kom je terecht in de A- of B-stroom. In beide gevallen bestaat het eerste jaar uit 27 uur basisvorming en 5 uren keuzegedeelte. Op die manier kan je stap voor stap jouw talenten, interesses en vakken ontdekken. Je wordt voorbereid op een doordachte studiekeuze voor de 2e graad.  

2e graad   
Start je in de A-stroom, dan kan je in de 2e graad verder in een doorstroomgerichte, dubbele of arbeidsmarktgerichte finaliteit. Wie in de B-stroom zit, kan in de 2e graad kiezen voor studierichtingen met een arbeidsmarktgerichte finaliteit.  

Vanaf de 2e graad worden de studierichtingen ingedeeld volgens studiedomein en finaliteit (wat is het einddoel van de studierichting). Er zijn 8 studiedomeinen en 3 afstudeerfinaliteiten.  

3e graad   
In de 3e graad kies je opnieuw. Nu word je echt voorbereid op het leven na het secundair onderwijs. Ga je nog verder studeren of start je hierna met werken? Dat is de cruciale vraag.


Onderwijsvormen

Onderwijsvorm Inhoud Finaliteit
ASO (algemeen secundair onderwijs) Je krijgt een algemene vorming met veel theorie en algemene vakken. Je hebt bijna geen praktijk. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs.  Doorstroom 
BSO (beroepssecundair onderwijs)  Je krijgt een erg praktische opleiding met minder algemene vakken. Je wordt voorbereid om te gaan werken. Arbeidsmarkt 
DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs)  Het DBSO is een systeem van leren en werken. Leerlingen maken er de combinatie tussen leren op school (2 dagen) en werkplekleren. Stedelijk Onderwijs heeft 2 centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs: Werkend Leren Noord en Werkend Leren Zuid.  Arbeidsmarkt 
Duaal leren Op de schoolbank leer je veel, maar niet alles. Bij ‘Duaal Leren’ wordt leren op school en op de werkvloer gecombineerd. Je haalt niet enkel je kennis uit de boeken maar je leert ook terwijl je aan de slag gaat in een bedrijf. Je kan vanaf 15 jaar gaan leren op de werkvloer en behaalt zo bepaalde kwalificaties. Bovendien ben je optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt 
KSO (kunstsecundair onderwijs)  Je krijgt een algemene vorming met theorie over kunsttechnieken en ook praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs of om te gaan werken.  Doorstroom of dubbele finaliteit 
Specialisatiejaar of Se-n-Se  Bij sommige studierichtingen in de middelbare school is het mogelijk om na het 6e jaar een specialisatiejaar of een Se-n-Se (Secundair-na-secundair) te volgen. Alle 7e jaren noemen we een Se-n-Se. Tijdens dit jaar word je helemaal voorbereid om na je middelbare opleiding sterk te starten op de arbeidsmarkt.  Arbeidsmarkt 
TSO (technisch secundair onderwijs)  Je krijgt een algemene vorming met veel aandacht voor technische en praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs, specialisatiejaren of om te gaan werken.  Doorstroom of dubbele finaliteit 

8 studiedomeinen

Er zijn 8 verschillende studiedomeinen: STEM, Welzijn & Maatschappij, Taal & Cultuur, Economie & Organisatie, Sport, Horeca & Voeding, Kunst & Creatie en Land- & Tuinbouw. Daarnaast zijn er een aantal studierichtingen die moeilijk in één domein onder te brengen zijn. Deze studierichtingen zijn de ‘domeinoverschrijdende’ studierichtingen en hebben allemaal doorstroom als finaliteit.

Studiedomein Inhoud
Domeinoverschrijdend  De domeinoverschrijdende studierichtingen leggen de Nadruk op theorie en hebben een doorstroomgerichte finaliteit. Hier krijg je algemene leerstof, wetenschappelijke vakken of nieuwe talen.
Economie & Organisatie  Voor dit studiedomein heb je een commerciële ingesteldheid nodig. Daarnaast heeft elke studierichting zo z’n klemtonen. Soms zijn talen heel belangrijk, soms moet je bepaalde wetgevingen door en door kennen en soms zijn sportiviteit en creativiteit noodzakelijke eigenschappen.  
Kunst & Creatie  Hier vind je creatieve studierichtingen die specifieke skills, maar geen verplichte voorkennis vereisen. Dit studiedomein heeft een doorstroomgerichte, dubbele en arbeidsmarktgerichte finaliteit. 
Land- en Tuinbouw  Bij dit studiedomein ligt de focus op landbouw, technologie en wetenschappen.
Maatschappij & Welzijn  Hier ligt de focus op lichamelijk, mentaal, sociaal en Pedagogisch welzijn. Je leert werken met kleine kinderen en ouderen. Sociaal en zorgend aangelegd zijn is een must. 
Sport  In dit studiedomein combineer je brede algemene vorming (focus wetenschap) met sport op een hoog niveau. Voor de studierichtingen in Stedelijk Lyceum Topsport moet je een topsportstatuut hebben. 
STEM   STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) is geen specifiek vak maar een werkwijze: onderzoekend leren en probleemoplossend denken staan hier centraal. 
Taal & Cultuur  De nadruk ligt hier op talen en geschiedenis. Dit studiedomein heeft een doorstroomgerichte finaliteit. 
Voeding & Horeca  Een groot deel van het lespakket bestaat uit oefen- en demonstratietijd. Er is aandacht voor gastronomische trends en technieken via binnen- en buitenlandse stages, studiereizen en bedrijfsbezoeken. 

Meer dan één diploma

Elke secundaire school heeft haar eigen visie en aanpak. Wat hen toch verbindt, is hun professionele en warme aanpak. We gaan voor maximale leerwinst voor elke leerling. We verkennen en versterken talenten en vaardigheden. We geven verdieping voor wie nood heeft aan extra uitdagingen. We zoeken steeds naar de gepaste begeleiding. In onze secundaire scholen leer je samenwerken, samen leren, samen leven, … We gaan voor jongeren die graag leven, leren en werken in de grootstedelijke context van vandaag en morgen.  


OKAN

OKAN staat voor Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers. Honderden anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar komen jaarlijks in één van onze OKAN-scholen of -afdelingen terecht. Deze jongeren hebben meestal geen voorkennis van het Nederlands of van het Vlaamse onderwijs. Ze krijgen een intensief taalbad en volgen een leer- en oriëntatietraject. Wij stomen hen klaar voor een vervolgtraject in een gewone secundaire school of voor de arbeidsmarkt.   

Stedelijk Onderwijs heeft 2 volwaardige OKAN-scholen: KOZI en Stedelijk Lyceum Offerande. Daarnaast bieden ook enkele scholen een OKAN-aanbod aan. Dat zijn Panorama en Stedelijk Lyceum Lamorinière. Beide secundaire scholen hebben een specifieke OKAN-afdeling waar leerlingen een intensief taalbad krijgen.


HBO5

Het Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde HBO5 bestaat uit 3 studiejaren waarin 5 modules elkaar opvolgen. Verpleegkunde is een opleiding die niet enkel op de schoolbanken wordt gevolgd. Daarom wisselen lessen en stages elkaar reeds af vanaf de 1e module. Het praktijkgedeelte, oefeningen en stages vormen de helft van de opleiding.


Koninklijke Balletschool Antwerpen

De Koninklijke Balletschool Antwerpen wil gemotiveerde leerlingen opleiden tot professioneel geschoolde dansers en artiesten, met een diploma. De opleiding aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen is een voltijdse secundaire opleiding. Met tot 28 uur dansles per week, ontwikkel je je als klassieke balletdanser en krijg je ook een sterke basis in de hedendaagse dans. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan als danser in een klassieke of hedendaagse compagnie.

Om in te schrijven in de Koninklijke Balletschool Antwerpen moet je eerst een auditie doen. Alle info vind je op www.koninklijkeballetschool.be


Topsportschool Antwerpen

Topsportschool Antwerpen is de enige middelbare school in België die zich volledig focust op topsportonderwijs. Talentrijke jongeren combineren hier hun studies met voetbal, basketbal, tennis, zwemmen, badminton, judo, snowboarden, kunstschaatsen of taekwondo.   

De school is gelegen in de groene omgeving van Wilrijk en helemaal ingericht op maat van jonge topsporters. Met de beste sport- en leslokalen en een eigen internaat. Uitblinken in sport én leren is het doel.