Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Lees over Stedelijk Onderwijs

Stedelijk Onderwijs, een autonoom gemeentebedrijf

Toegankelijk, uitdagend en toekomstgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan 55.000 leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. 6400 leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij.

Het grootste deel van onze medewerkers wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en is werkzaam in de scholen, academies en centra. De andere medewerkers behoren tot de ondersteunende diensten. Het Stedelijk Onderwijs telt zo’n 150 scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs, verspreid over 250 locaties in de stad Antwerpen.

Met de verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen in 2010 naar een autonoom gemeentebedrijf veranderde de werking van onze organisatie ingrijpend. De organisatie kreeg een flexibele, moderne structuur waardoor het in staat is om zijn toekomst in eigen handen te nemen.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - jobs - kindjes hebben handjes in de lucht

Het Stedelijk Onderwijs biedt 5 onderwijstypes aan:

Basisonderwijs : kleuter- en lagere scholen
Buitengewoon Onderwijs : kleuter-, lagere en secundaire scholen
Secundair Onderwijs: voltijdse en deeltijdse secundaire scholen (Stedelijk Lyceum, Werkend Leren en de Koninklijke Balletschool Antwerpen)
Deeltijds Kunstonderwijs: de Academies muziek-woord-dans en beeldende kunsten (de Academies)
Volwassenenonderwijs: centra voor volwassenenonderwijs (Encora en HBO5 Antwerpen)

Daarnaast beschikt het Stedelijk Onderwijs over een eigen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en een service- en coördinatiecentrum die de onderwijsdivisies ondersteunen in hun dagelijkse werking. In het service –en coördinatiecentrum werken de ondersteunende afdelingen zoals financiën, patrimonium, onderwijsmanagement, ICT, marketing & communicatie…

Samen zorgen 6400 medewerkers iedere dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs.

Pedagogisch project

Al onze scholen, academies en centra onderschrijven een gezamenlijk pedagogisch project. In dat pedagogisch project staat wat al onze scholen willen bereiken.