Willem Tell

kleuter- en lagere school

De lagere school

De lagere school van Willem Tell telt 7 klassen. De kinderen kunnen zich uitleven op een grote speelplaats.

Juf Kim van het eerste leerjaar.

Het eerste leerjaar is verdeeld in 2 klassen.

Juf Kim is de juf van de bijtjesklas. Zij zit in het nieuwe lokaal. 

Wij leren lezen met de 2de maanmethode van Veilig Leren Lezen.

Wij maken huiswerk op Bingel.

 

Juf Ellen van het eerste leerjaar.

Juf Ellen is juf van de pandaklas. Onze panda's Haohao, Baboo en Pan heten jullie van harte welkom.

Juf Sharon van het tweede leerjaar.

Vanaf het tweede leerjaar zitten de kinderen bij juf Sharon. Zij heeft ook een nieuw lokaal.

 

Juf Linda van het derde leerjaar.

Het derde leerjaar wordt gedaan door juf Linda en juf Ann.  

Juf Brenda van het vierde leerjaar.

Juf Brenda staat in voor de vierde klas. Hier wordt er al heel wat voorbereid naar de hogere klassen toe.

Juf Deborah van het vijfde leerjaar.

Juf Deborah is klastitularis van het vijfde leerjaar.

Juf Deborah geeft de lessen van wereldoriëntatie aan het zesde leerjaar en juf Evi geeft de lessen wiskunde aan het vijfde leerjaar.

Als voorbereiding op het secundair onderwijs is dit al een stapje in de goede richting.

Juf Evi van het zesde leerjaar.

Juf Evi is klastitularis van het zesde leerjaar. Meester Yannick geeft ook 6 uurtjes les aan deze groep omdat juf Evi niet voltijds werkt.

Juf Deborah geeft dan weer de wereldoriëntatie aan het zesde leerjaar omdat juf Evi de wiskundelessen geeft aan het vijfde leerjaar. Een stapje verder in de richting van het secundair onderwijs.

Juf Lieve geeft 10 uur les in het tweede leerjaar. Zij werkt vooral rond wiskunde en Nederlands. Dit doet ze ofwel mee in de klas of in een apart lokaal met een halve groep.

Juf An geeft les in het derde leerjaar.

Juf An geeft les in het derde leerjaar op de dag dat juf Linda er niet is. Ze zorgt ook voor de ondersteuning in het derde leerjaar. Zij is vooral bezig rond techniek.

Juf Chris komt in het vierde leerjaar mee in de klas helpen. Ze werkt goed samen met juf Brenda.

Meester Yannick vind je vooral in het vijfde en zesde leerjaar.

Meester Yannick geeft les in het vijfde en zesde leerjaar. Hij is ook de ondersteuner van juf Evi en juf Deborah.