Willem Tell

kleuter- en lagere school

De lagere school

De lagere school van Willem Tell telt 7 klassen. De kinderen kunnen zich uitleven op een grote speelplaats.

Juf Ellen van het eerste leerjaar.

Juf Ellen is juf van de pandaklas. Onze panda's Haohao, Baboo en Pan heten jullie van harte welkom.

Juf Lieve geeft ondersteuning in het eerste leerjaar. Dit doet ze mee in de klas of in een apart lokaal met een kleine groep.

Juf Sharon van het tweede leerjaar.

In het tweede leerjaar zitten de kinderen bij juf Sharon. 

Zij zitten ook in het nieuwe gedeelte van de school in een mooie, grote klas.
Vanaf het tweede leerjaar krijgen de kinderen huiswerk op Bingel.

 

Juf Linda van het derde leerjaar.

Juf Linda. In het derde leerjaar geven juf Linda en juf An de lessen. Soms samen, soms apart. Zij vullen elkaar heel goed aan!

Juf Brenda van het vierde leerjaar.

Juf Brenda staat in voor de vierde klas. Hier wordt er al heel wat voorbereid naar de hogere klassen toe.

Juf Deborah

Juf Deborah geeft de lessen van wereldoriëntatie aan het vijfde en het zesde leerjaar. 

Ze ondersteunt ook nog een deel van de lessen in het vijfde leerjaar als zorgjuf.

Als voorbereiding op het secundair onderwijs is dit al een stapje in de goede richting.

Meester Yannick vind je vooral in het vijfde en zesde leerjaar.

Meester Yannick geeft les in het vijfde leerjaar. Hij is ook de ondersteuner van juf Evi voor de wiskundelessen in het zesde leerjaar. 

Juf Evi van het zesde leerjaar.

Juf Evi is de klasjuf van het zesde leerjaar. Meester Yannick geeft ook 6 uurtjes les aan deze groep omdat juf Evi niet voltijds werkt.

Juf Deborah geeft dan weer de wereldoriëntatie aan het zesde leerjaar omdat juf Evi de wiskundelessen geeft aan het vijfde leerjaar. Een stapje verder in de richting van het secundair onderwijs.

Juf Kim

Juf Kim ondersteunt in het tweede leerjaar. Op donderdag is ze de klasjuf van het tweede leerjaar.

 

Juf An geeft les in het derde leerjaar.

Juf An geeft les in het derde leerjaar op de dag dat juf Linda er niet is. Ze zorgt ook voor de ondersteuning in het derde leerjaar. Zij is ook veel bezig rond techniek.

Juf Chris komt in het vierde leerjaar mee in de klas helpen. Ze werkt goed samen met juf Brenda.