Willem Tell

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen het de Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het stedelijk onderwijs Antwerpen.

www.stedelijkonderwijs.be/CLB

Nathalie Stevens en Filip Bally zijn onze CLB medewerkers. Nathalie heeft dit schooljaar zitdagen op dinsdag om de 2 weken. Filip heeft dit schooljaar zitdagen op donderdag om de 2 weken.

Wie graag met hen een afspraak maakt, kan dat altijd via juf Fabi of het secretariaat regelen.

03/291 17 30