Willem Tell

kleuter- en lagere school

Maandinfo

Elke maand komt er een nieuwe activiteitenbrief uit. Deze vervangt de oude en heeft de meest recente en juiste data voor uitstappen en gebeurtenissen.