Willem Tell

kleuter- en lagere school

Maximumfactuur

De kinderen krijgen al het materiaal dat ze nodig hebben van de school. Uiteraard mogen ze ook hun eigen schoolspulletjes meebrengen als ze dat willen.

In de bijlagen worden de onkosten opgesomd die wel tot de maximumfactuur worden gerekend en waarvoor we de maximumbedragen zeker niet zullen overschrijden.

De school betaalt het busvervoer, op deze manier kunnen wij de onoksten voor de ouders zeer laag houden.