Willem Tell

kleuter- en lagere school

K3: Zwemmenwoensdag 19 juni 2019

Wekelijkse zwembeurt van onze kleuters van de derde kleuterklas.