Willem Tell

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze context

Wij zijn een kleuter- en lagere school in een ruimtelijke, rustige wijk in Ekeren waar veel culturen samenkomen.

Onze leerlingen zijn dus zeer divers, zowel wat betreft etnische achtergrond als sociaal-economische thuissituatie. Veel van onze kinderen hebben het Nederlands niet als moedertaal. Voor een heel deel van onze leerlingen is de school de belangrijkste hefboom om hun blik op de wereld te openen.

Onze missie

Wij willen er als school voor zorgen dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige individuen met respect voor anderen en materialen. We willen dat ze leren samenwerken en goed met elkaar communiceren. We geven ze optimale kansen om zichzelf te ontdekken en vandaaruit hun eigen geluk te maken.

Ons engagement

We willen onze kinderen een goede basis meegeven om elkaar te verstaan en goed samen te werken. We doen dit door bewust in te zetten op een goede kennis van het Nederlands, op het vlak van luisteren, spreken, lezen én schrijven. Daarnaast werken we bewust aan sociale vaardigheden zoals samenwerken, zorgen voor elkaar en opkomen voor jezelf.

De leefwereld van sommige kinderen in onze school is vrij beperkt. Via projectwerk en uitstappen (ook in de buurt) verruimen we het blikveld van onze kinderen. Zo ervaren ze de echte wereld.

Verder leggen we een accent op een gezonde en veilige levensstijl. We zetten aan tot gezonde voeding, bewegen veel op onze ruime speelplaats en onze ruime klassen, werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen en maken hen milieubewust.

We spelen in op de verschillen in de klas door in onze aanpak te differentiëren. Hiervoor voorzien we herhaal- en oefentijd, en zetten we in op co-teaching en een vlotte leerlingenbegeleiding. Binnen leerlingenbegeleiding leggen we het accent op het psychisch en sociaal functioneren van onze leerlingen en op leren en studeren.

Onze school

In onze school vormen we een mini-samenleving waarin we kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en respectvolle burgers.

We streven ernaar om een vreedzame school te zijn. Met het hele team hanteren we een duidelijk afsprakenkader, en we werken doelbewust aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen, zodat ze leren zelfstandig conflicten te begrijpen en op te lossen.

Daarnaast streven we ernaar een diverse school te zijn, waarin iedereen, ongeacht afkomst, voorkennis en thuissituatie, zichzelf mag zijn. We verwelkomen verschillen en hebben oog voor de talenten van elk van onze leerlingen. Zo bouwen we aan hun zelfbewustzijn en positief zelfbeeld.