Willem Tell

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze leerlingen groeien op in een omgeving waar beweging en natuur centraal staan, in combinatie met een open school waar ieder kind welkom is. Op die manier is elk kind gelukkig en betrokken. We betrekken de ouders in heel ons leerproces.

 

Gezondheid
• We promoten gezonde drankjes. Liefst plat water, melk of fruitsap zonder suiker. Frisdrank is verboden
• Gezonde voeding staat centraal. Koffiekoeken kunnen wel eens een keertje maar zeker niet dagelijks

Milieu/ Energie/Afvalpreventie
• De kinderen respecteren het vele groen in de tuin
• We  sensibiliseren iedereen om warmte, licht en water niet te verspillen.
• Glazen en/of herbruikbare flessen worden gepromoot, ...
• De kinderen brengen hun boterhammetjes mee in een brooddoos.
• Om papier te besparen communiceren we graag zoveel mogelijk via e-mail of website.

Verkeer
• We doen reeds vele jaren mee met het 10 op 10 project van de provincie Antwerpen.
• Onze kinderen oefenen vanaf het vierde leerjaar fietsvaardigheden.
• Juist parkeren in de omgeving van de schoolpoort is een van onze doelstellingen.

Beweging
• Vanaf de derde kleuterklas gaan onze kinderen zwemmen. Deze planning wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.
• Op maandag en donderdag doen de leerlingen van de lagere school school aan "Start to run". Op een rustige manier de conditie wat opbouwen. Ieder op zijn eigen tempo.
• De kleuters hebben een grote stenen speelplaats waar ook gefietst kan worden en een hele grote speeltuin met veel speeltuigen, groen, bomen en struiken.

Welbevinden
• We doen een extra inspanning om de leerlingen bij te staan in hun sociale en emotionele ontwikkeling.
• We maken het voor al onze kinderen zo leuk en leerrijk mogelijk
• We brengen elk kind zo ver mogelijk  met zijn/haar eigen capaciteiten en waarderen elk kind positief.
• Voor de overstap van onze kleuters naar de lagere school zijn onze leerlingen van het 6de leerjaar hun meters en peters.