Willem Tell

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze leerlingen groeien op in een omgeving waar beweging en natuur centraal staan.

We zijn ook een open school waar ieder kind welkom is. Op die manier is elk kind gelukkig en betrokken. We betrekken de ouders in heel het leerproces.

Gezondheid centraal

 • Op onze school promoten we gezonde drankjes. Kinderen drinken liefst plat water, melk of fruitsap zonder suiker. Frisdrank is verboden.
 • Gezonde voeding staat centraal.

Milieu, energie en afvalpreventie

 • De kinderen respecteren de natuur en het vele groen in de tuin.
 • We sensibiliseren iedereen om geen warmte, licht of water te verspillen.
 • We moedigen aan om glazen en/of herbruikbare flessen te gebruiken.
 • De kinderen brengen hun boterhammetjes mee in een brooddoos.
 • We communiceren zoveel mogelijk via e-mail of de website om papier te besparen.

Focus op verkeer

 • Onze school doet al jaren mee met het 10op10-project van de provincie Antwerpen voor verkeersveilige scholen.
 • Vanaf het vierde leerjaar oefenen de leerlingen fietsvaardigheden.
 • Juist parkeren in de omgeving van de schoolpoort is een van onze doelen.

Beweging op school

 • Vanaf de derde kleuterklas gaan onze kinderen zwemmen. De planning wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.
 • De leerlingen van de lagere school doen op maandag en donderdag een Start to run. Zo bouwen de kinderen hun conditie rustig op, iedere op zijn eigen tempo.
 • De kleuters hebben een grote, stenen speelplaats waar ze kunnen fietsen. Er is ook een grote speeltuin met veel speeltuigen, groen, bomen en struiken.

‚ÄčWelbevinden op school

 • De school doet een extra inspanning om de leerlingen bij te staan in hun sociale en emotionele ontwikkeling.
 • We maken het op onze school voor alle kinderen zo leuk en leerrijk mogelijk.
 • We brengen elk kind zo ver mogelijk volgens zijn of haar eigen capaciteiten. We waarderen elk kind positief.
 • Voor een vlotte overstap van de kleuterschool naar de lagere school krijgen de leerlingen uit het eerste leerjaar een meter of peter uit het zesde leerjaar.