Willem Tell

kleuter- en lagere school

Voor- en naschoolse opvang

De kinderen van werkende ouders kunnen genieten van de voor- en naschoolse opvang.

Voorbewaking van 7.00 tot 8.30 uur.

Nabewaking van 15.30 tot 18.00 uur. (wordt aangerekend vanaf 15.45 uur)

Middagstudie wordt ook ingericht tegen betaling.

Deze opvang behoort niet tot de maximumfactuur en wordt telkens op de maandfactuur verrekend.

Tarieven in bijlage.

Bijlage: 
tarieven.doc