Zenith

stedelijk secundair onderwijs

Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - aso

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; 
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

In alle studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ook minimaal vier lestijden wiskunde.