Zenith

stedelijk secundair onderwijs

Team

Directie
 

Beleidsondersteuning
Pedagogisch coördinator

Financiën
Huiswerkklas
Leerlingensecretariaat

Leerlingensecretariaat

Leerlingensecretariaat

ICT - Netwerk & Hardware

Engels
I-learn
Nederlands
 

Engels
Latijn

Geschiedenis
Wiskunde
ICT - Smartschoolbeheer

I-Learn
Nederlands

 

Biologie
Natuurwetenschappen
Skillslab
STEM

 

Fysica
Seminarie STEM
Wiskunde

Aardrijkskunde
Biologie
Natuurwetenschappen
STEM

Duits

Biologie
Chemie
Skillslab
STEM

Frans (+ ex-OKAN)
Lingualab - Mathlab
Taallabo

Biologie
Chemie
Lichamelijk Opvoeding
Skillslab
 

Skillslab
Wiskunde

Frans
Seminarie MVT

Nederlands

Cultuurwetenschappen
Filosofie
Gedragswetenschappen 
Kunstbeschouwing
Seminarie HUM

Nederlands

Engels
Nederlands
Seminarie MVT
Leerlingenbegeleiding
 

Lichamelijke opvoeding

Frans
Lingualab - Mathlab

Artistieke expressie

Aardrijkskunde
Project STEM - Natuurwetenschappen
Wetenschappelijk Werk
Wiskunde
Leerlingenbegeleiding
 

Aardrijkskunde

Exploratie
Filosofie
Gedragswetenschappen
Kunstbeschouwing
Niet-Confessionele Zedenleer
Wetenschappelijk Werk
 

I-Learn
Lingualab - Mathlab
Muziekatelier
Wiskunde

Aardrijkskunde
Islamitische godsdienst

Project STEM - Techniek

Wiskunde

Engels
Exploratie
Wetenschappelijk Werk

Cultuurwetenschappen
Geschiedenis
Skillslab

Gedragswetenschappen
Skillslab

Aardrijkskunde
Economie
Exploratie
Niet-Confessionele Zedenleer

Wiskunde

CLB-anker

Veiligheid