Zenith

stedelijk secundair onderwijs

Visie en aanpak

Ontdek Zenith, een innovatieve school op het Antwerpse Zuid.

Samen school maken is waar we voor staan. In alles wat we doen, zoeken we verbinding. Want leren is boven alles een sociaal proces. In Zenith (vroeger Stedelijk Lyceum Durlet) ontdekken we samen, groeien we samen, struikelen we samen en krabbelen we samen weer overeind. Onze ouders waken als betrokken partner over het leerproces van hun kinderen. Onze leraren zijn betrouwbare gidsen in het groei- en ontwikkelproces van de leerlingen. Als lerend netwerk inspireren we mekaar en stijgen we telkens weer boven onszelf uit.

Zelfstandige, wereldwijze jongeren klaarstomen voor de wereld van morgen is waar we voor gaan. Want de toekomst van A, die zit hier, in Zenith. Via een sterke voorbereiding op vervolgstudies bereiden we jongeren voor op hun plek in de wereld. Ze nemen zelf hun leerproces in handen en krijgen gepaste leerstrategieën aangereikt om succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs.

Kleinschaligheid is onze troef. Onze school is een veilige haven. Iedereen wordt gehoord en gezien. Iederen kan en mag zichzelf zijn. Niemand valt uit de boot. Onze buurt is de plek waar levensecht leren zich verankert.

Onze blik is weids. De wereld rondom ons laat ons niet onberoerd. We leren bewust keuzes maken. We leren zelf verantwoordelijkheid opnemen. Zo groeien we uit tot de beste versie van onszelf. Zo maken we straks het verschil in de wereld van morgen.

Missie

Zenith bereidt leerlingen voor op een succesvol vervolgtraject in het hoger onderwijs. Diep, divers en op maat leren vormt daarbij de rode draad.

We maken samen school in verbinding met elkaar en met de wereld rondom ons. We bieden een brede, stevige en uitgediepte vorming aan en stimuleren leerlingen om zichzelf blijvend te ontplooien. Kritisch-constructief denken en verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leer- en groeiproces zijn hierin speerpunten.

Jonge mensen klaarstomen tot autonome, wereldwijze en zelfreflectieve burgers in de wereld van morgen is waar we voor staan.

Visie

Diep, divers en op maat leren realiseren we door in te zetten op 5 pijlers:

 1. Samen school maken.
  We vormen een (h)echte schoolgemeenschap waarin samenwerking, betrokkenheid en dialoog centraal staan.
   
 2. Samen je leerproces in handen nemen.
  We leren elke leerling gepaste leerstrategieën gebruiken in functie van het eigen groei- en leerproces en we begeleiden elke leerling optimaal met het oog op de juiste studiekeuze.
   
 3. Samen jezelf ontdekken.
  We laten elke leerling uitgroeien tot een zelfbewuste, verdraagzame en sociaalvaardige persoon.
   
 4. Samen verantwoordelijkheid nemen.
  Elke leerling ontplooit zich tot een wereldburger die vaardig is om duurzame keuzes te maken en te bouwen aan een betere wereld
   
 5. Samen excelleren.
  Elke leerling studeert af met sterke academische vaardigheden en competenties om succesvol vervolgonderwijs aan te vatten.