Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

De Mozaïek is een gezellige, multiculturele basisschool waar elk kind alle kansen krijgt. Ons motto is: 'elk kind is uniek!' Onze school staat open voor elk kind en elke ouder. We staan voor degelijk onderwijs in een positief schoolklimaat. Taalopvoeding neemt een belangrijke plaats in, maar we leggen ook accenten op sport, gezonde voeding, antipestgedrag en sociale vaardigheden. Verdraagzaamheid, respect, solidariteit en beleefdheid zijn waarden waar we met de hele school aan werken. We houden discipline door goede afspraken te maken.

De Molen is een kleine basisschool waar welbevinden en betrokkenheid van ieder kind centraal staan. In een positief leef- en leerklimaat krijgt elk kind er onderwijs op maat. Er is een nauwe samenwerking met de buurt. Sport en beweging worden aangewend om concentratie, integratie en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. De vestiging in de Krügerstraat heeft veel buitenspeelruimte waar de kleuters zich kunnen uitleven. Ouderparticipatie en teamgeest zijn belangrijke steunpunten.

De Molen is een kleine basisschool waar welbevinden en betrokkenheid van ieder kind centraal staan. Er is een nauwe samenwerking met de buurt. Sport en beweging worden aangewend om concentratie, integratie en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. Ouderparticipatie en teamgeest zijn belangrijke steunpunten.

De Krokodil is een stukje kleuterparadijs gelegen in een gezellige stadsbuurt. Onze school besteedt aandacht aan de totale persoonlijkheid door in een fijne leef- en werkcultuur aan alle ontwikkelingsgebieden te werken. We zorgen voor een ruim aanbod aan materialen en leermiddelen. Onze majestueuze tuin biedt een zee van ruimte en mogelijkheden om rond al de ontwikkelingsgebieden te werken. Om de totale ontwikkeling goed op te volgen opteren we om dezelfde kleutergroep van de eerste tot de derde kleuterklas te begeleiden.

De Kleurenboom is een kleine, warme buurtschool met een enthousiast team waar iedereen elkaar kent en helpt. We werken volgens de principes van het Daltononderwijs. We hechten voortdurend belang aan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Leerlingen leren op een verantwoorde manier omgaan met vrijheid door verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, de materialen en de sociale omgeving. Ze krijgen de kans om zelfstandig na te denken en te handelen en leren informatie vergaren, situaties inschatten en keuzes maken.

De Kameleon is een autonome kleuterschool waar iedereen welkom is. Wij zijn een open school, toegankelijk voor alle ouders en kinderen ongeacht hun afkomst, filosofische en/of godsdienstige overtuiging. Wij gaan voor een totale persoonlijkheidsontwikkeling in al zijn aspecten. Om dit te bewerkstelligen spreken wij hun cognitieve, sociale, technische, muzische en lichamelijke talenten aan. We stimuleren gelijke kansen door verstandig om te gaan met verscheidenheid.

Zoek je… een prettige schoolsfeer?
Wil je… een optimale begeleiding met aandacht voor het milieu?
Verwacht je… via zelfsturend leren een verbale expressieve kleuter?

Wij zijn een school die open staat voor iedereen, ongeacht kleur, geslacht of geloofsovertuiging. Een school waar ieder kind deelneemt aan alle activiteiten. Een school die verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Een school met een uitgebreid zorgbeleid voor alle kinderen. Wij maken samen school.

Wij zijn een school die open staat voor iedereen, ongeacht kleur, geslacht of geloofsovertuiging. Een school waar ieder kind deelneemt aan alle activiteiten. Een school die verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Een school met een uitgebreid zorgbeleid voor alle kinderen. Wij maken samen school.

De Esdoorn is een multiculturele school waar alle kinderen welkom zijn. Ons schoolteam beschouwt diversiteit als een meerwaarde, geeft elk kind wat het nodig heeft en zorgt ervoor dat welbevinden en presteren hand in hand gaan. Dankzij onze nieuwe, frisse kleurtjes in de gangen, onze nieuwe speelplaats en onze nieuwe middenschool naast de deur maken wij het voor onze kleuters en leerlingen nóg aangenamer en leerrijker om in onze school te vertoeven.