Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

De Musica is een school boordevol muziek!

In onze school werken we aan de totale persoonlijkheid van ieder kind, in functie van zijn aanleg en interesse. Door een grote waaier van mogelijkheden aan te bieden willen wij kinderen hun specifieke talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve vakken zijn belangrijk. Ook expressievakken, handvaardigheidsactiviteiten en sociale vorming moeten hun plaats vinden in het wekelijkse aanbod. In dit rijtje van creatieve vakken neemt muziek een bijzondere plaats in.

De Musica is een school boordevol muziek!

In onze school werken we aan de totale persoonlijkheid van ieder kind, in functie van zijn aanleg en interesse. Door een grote waaier van mogelijkheden aan te bieden willen wij kinderen hun specifieke talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve vakken zijn belangrijk. Ook expressievakken, handvaardigheidsactiviteiten en sociale vorming moeten hun plaats vinden in het wekelijkse aanbod. In dit rijtje van creatieve vakken neemt muziek een bijzondere plaats in.

Onze kleuterschool vertrekt vanuit de visie 'anders maar toch gelijk' . We willen benadrukken dat elke kleuter “gelijkwaardig”, maar niet “gelijkaardig” is. Daarom zijn de vier volgende pijlers belangrijk: Onze school heeft een positieve en gezellige sfeer waar iedereen welkom is. Wij zien ook het multiculturele aspect in onze school als een verrijking van het onderwijsaanbod.

Onze kleuterschool vertrekt vanuit de visie 'anders maar toch gelijk' . We willen benadrukken dat elke kleuter “gelijkwaardig”, maar niet “gelijkaardig” is. Daarom zijn de vier volgende pijlers belangrijk: Onze school heeft een positieve en gezellige sfeer waar iedereen welkom is. Wij zien ook het multiculturele aspect in onze school als een verrijking van het onderwijsaanbod.

De Stedelijke Kleuterschool ‘De Kleine Wereld’ is gelegen in een multiculturele buurt op Antwerpen-Zuid. Ze vormt administratief één geheel met de Stedelijke Kleuterschool 'De Wereldschool' in de nabijgelegen Brederodestraat. 'De Kleine Wereld' omvat zeven kleuterklassen en een kinderdagverblijf en heeft een prachtige binnentuin. In een open sfeer worden ouders actief betrokken bij de werking van de school, zodat er een positieve wisselwerking en een grote betrokkenheid is gegroeid.

Het Beertje is een knusse kleuterschool gelegen in een driehoek gevormd door de Paleisstraat, Mechelsesteenweg en Anselmostraat. De ruime en uitnodigende stadstuin betovert menig buurtbewoner. Onze school profileert zich op het domein van muzische vorming. We besteden ook veel aandacht aan creatieve ontwikkeling. Om elk kind op te volgen in zijn totale ontwikkeling, begeleiden de leerkrachten dezelfde kleutergroep van de eerste tot de derde kleuterklas.

De naam creatieve stedelijke basisschool nr. 16, kort Crea 16, wijst op de extra dimensie, die we willen geven aan de opvoeding van onze kinderen. Het schoolteam werkt aan de creatieve ontplooiing van elk kind. We trachten niet alleen je kinderen te helpen bij het creatief kunnen en durven uiten, maar we gaan een stapje verder en leren hen respect opbrengen voor de creativiteit van anderen. Genieten van het kunstzinnige, maar ook creatief omgaan met informatie en oplossingsmethoden maken deel uit van onze visie.

Wij zijn een school voor iedereen! Wij geven kinderen waar ze recht op hebben: een brede basis en veel uitdagingen. Via projectwerking en uitstappen bieden we de kinderen werkelijkheidsgericht onderwijs aan naar hun leefwereld toe. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk kinderen mee te nemen. Via de zorgwerking trachten we onderwijs te geven op maat van ieder kind. Coöperatieve werkvormen, leesbevorderingsprojecten, tutorlezen, ... zijn enkele van onze troeven. Ook kinderen met een leervoorsprong willen we voldoende uitdagen.

Onze naam spreekt voor zich: we zijn een 'sportbasisschool' met een multiculturele schoolbevolking. Respect en begrip voor ieders culturele achtergrond is de basis waarbij het welzijn van de leerling centraal staat. Regels en afspraken zijn noodzakelijk om een vreedzame multiculturele samenleving te bevorderen. Als 'sportbasisschool' vinden we een gezonde geest in een gezond lichaam onontbeerlijk bij het streven naar betere schoolprestaties. De leerlingen worden gestimuleerd om na de schooluren deel te nemen aan sportactiviteiten.

Omnimundo ligt in een volkse buurt in Antwerpen Noord en is 'een school voor kinderen van de hele wereld'. Op onze school zitten kinderen uit meer dan 20 landen. Vanaf 2,5 jaar oud is iedereen welkom om dagelijks kwaliteitsvol onderwijs te kunnen volgen op hun niveau. In onze school heerst een aangename sfeer met enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten. Onze school is de ideale basis om je kind zelfstandig zijn weg te laten vinden binnen onze maatschappij.