Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

De Stedelijke basisschool Het Palet is een gezellige buurtschool waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Verbondenheid tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de buurt staat centraal in onze visie. In onze school bieden we kwaliteitsonderwijs met aandacht voor de eigenheid van elk kind en met goede individuele begeleiding via hoeken- en contractwerk. Naast het verstandelijke leren besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden, lichamelijke opvoeding en creatieve activiteiten.

We zien onze school Het Kompas als een instrument waarmee kinderen hun eigen weg kunnen zoeken, zowel op cognitief, socio-emotioneel, lichamelijk, technisch als muzisch en creatief vlak. Door rekening te houden met alle mogelijke talenten, zetten we in op maximale persoonlijkheidsontwikkeling. In onze school komen leerlingen uit alle mogelijke windstreken en bevolkingslagen. Ons basisprincipe is rekening houden met ieders totale persoonlijkheid. Ons sterk en gemotiveerd team stelt de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen voorop.

In het Groene Eilandje willen we jonge zelfstandige kinderen ontwikkelen door nieuwe accenten te leggen. De totale persoonlijkheid van elk kind staat centraal. Daarom leggen we de nadruk niet alleen op kennis maar ook op vaardigheden, inzichten en attitudes. Elk kind krijgt kansen om zijn of haar eigen leerproces in handen te nemen door o.a. probleemstellingen aan te bieden, samen naar oplossingen te zoeken, zelfstandig te leren werken,… De leerkracht is hierbij hun coach. Dagelijks werken we aan het welbevinden van de kinderen. Graag naar school komen is topprioriteit.

De Vlinderboom bevindt zich in het hartje van het Te Boelaerpark, waar ‘een hart voor kinderen’ geldt als basis. De Vlinderboom is een creatieve, milieubewuste maar vooral gevoelsvolle school waar kinderen samen kunnen opgroeien tot wereldburgers, midden in het groen. We scheppen een veilig en knus klasklimaat waar elk kind zich goed voelt.

Onze school is een kleine buurtschool waar iedereen zich goed en thuis voelt. We zijn een school waar zowel de directie als het schoolteam zeer dicht bij de kinderen staat. Ieder kind wordt gestimuleerd zijn talenten te ontplooien op zijn eigen tempo. Zoals onze naam doet vermoeden is er uiteraard ook nog tijd om te spelen en zich uit te leven. Een open dialoog met de ouders bevordert de samenwerking.

Kleuterschool De Schroef richt zich voornamelijk tot de kleuters van binnenschippers.

Ben je tussen 2,5 en 6 jaar en ligt je schip in de buurt van Antwerpen?  kom dan zeker eens een kijkje nemen in onze kleuterschool! Het is een groen plekje midden in de haven van Antwerpen, nabij de Straatsburgbrug.

Door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in het kleuteronderwijs voor schipperskinderen.

De Rakkertjes is een autonome kleuterschool met een gemoedelijke, familiale sfeer. Het schoolteam werkt gedifferentieerd met de nieuwste didactische materialen. De school hecht veel belang aan het welbevinden van iedere kleuter. Een zorgcoördinator staat kinderen en ouders bij met raad en daad. Er is een goede samenwerking tussen de school en de ouders.

De Molen is een kleine basisschool waar welbevinden en betrokkenheid van ieder kind centraal staan. In een positief leef- en leerklimaat krijgt elk kind er onderwijs op maat. Er is een nauwe samenwerking met de buurt. Sport en beweging worden aangewend om concentratie, integratie en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. De vestiging in de Krügerstraat heeft veel buitenspeelruimte waar de kleuters zich kunnen uitleven. Ouderparticipatie en teamgeest zijn belangrijke steunpunten.

De Molen is een kleine basisschool waar welbevinden en betrokkenheid van ieder kind centraal staan. Er is een nauwe samenwerking met de buurt. Sport en beweging worden aangewend om concentratie, integratie en cognitieve ontwikkeling te bevorderen. Ouderparticipatie en teamgeest zijn belangrijke steunpunten.

De Krokodil is een stukje kleuterparadijs gelegen in een gezellige stadsbuurt. Onze school besteedt aandacht aan de totale persoonlijkheid door in een fijne leef- en werkcultuur aan alle ontwikkelingsgebieden te werken. We zorgen voor een ruim aanbod aan materialen en leermiddelen. Onze majestueuze tuin biedt een zee van ruimte en mogelijkheden om rond al de ontwikkelingsgebieden te werken. Om de totale ontwikkeling goed op te volgen opteren we om dezelfde kleutergroep van de eerste tot de derde kleuterklas te begeleiden.