Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

Baisschool De Brem biedt een uitstekende vorming in een rustige en kindvriendelijke omgeving. Verdraagzaamheid, samenwerken, openheid en beleefdheid zijn belangrijke waarden in onze school. Ons dynamisch lerarenkorps heeft oog voor de noden van het kind. Iedereen wordt begeleid op zijn eigen niveau. Zo bieden we extra zorg enerzijds aan leerlingen die het moeilijker hebben en anderzijds aan meerbegaafde leerlingen. We werken vaak projectgewijs rond één thema en betrekken graag ouders en leerlingen bij het beleid van de school.

P olderstad: een kindvriendelijke, moderne school.
O ns schoolteam en onze oudervereniging staan voor je klaar.
L eren, omgaan met anderen, sociale vaardigheden aanleren, zelfstandig leren zijn en probleemoplossend denken.
D emocratische school.
E en open schoolcultuur.
R ustige, gezellige en groene omgeving.
S teeds in beweging.
T offe, verdraagzame en weerbare jongeren vormen.

Kleuterschool De Bijtjes is een autonome kleuterschool met een hart voor alle kleuters en hun ouders. Een zeer dynamisch en creatief team zorgt voor de brede ontwikkeling van elke kleuter. Elk kind staat centraal met zijn specifieke noden. Daarom streven we ernaar dat elk kind en elke ouder zich welkom en gelukkig voelt op onze school en in elke klas. Dat ze beschikken over een positief zelfbeeld. De kinderen staan open en hebben respect voor alles en iedereen.

De Bever is een dynamische school waar altijd iets te beleven valt. Omdat onze schoolbevolking zeer divers is hechten we veel waarde aan verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Een uitstekend lerarenteam biedt niet alleen kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar heeft ook bijzondere aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Daarnaast betrekken we de ouders zoveel mogelijk bij de schoolwerking.

P olderstad: een kindvriendelijke, moderne school.
O ns schoolteam en onze oudervereniging staan voor je klaar.
L eren, omgaan met anderen, sociale vaardigheden aanleren, zelfstandig leren zijn en probleemoplossend denken.
D emocratische school.
E en open schoolcultuur.
R ustige, gezellige en groene omgeving.
S teeds in beweging.
T offe, verdraagzame en weerbare jongeren vormen.

Kleuter- en lagere school Perspectief is een bruisend kinderdorp in het hartje van de stad. In een gezellige familiale sfeer dompelen we elk kind onder in een wereld van creativiteit, taal, culturen, wetenschap, wiskunde, technologie, diversiteit, beweging… Iedereen krijgt de kans om zichzelf, zijn eigen kunnen en talenten te ontdekken. Elk kind groeit op zijn eigen tempo met het schoolteam als helpende hand.

Onze school is een kleine buurtschool waar iedereen zich goed en thuis voelt. We zijn een school waar zowel de directie als het schoolteam zeer dicht bij de kinderen staat. Ieder kind wordt gestimuleerd zijn talenten te ontplooien op zijn eigen tempo. Zoals onze naam doet vermoeden is er uiteraard ook nog tijd om te spelen en zich uit te leven. Een open dialoog met de ouders bevordert de samenwerking.

Kleuterschool De Schroef richt zich voornamelijk tot de kleuters van binnenschippers.

Ben je tussen 2,5 en 6 jaar en ligt je schip in de buurt van Antwerpen?  kom dan zeker eens een kijkje nemen in onze kleuterschool! Het is een groen plekje midden in de haven van Antwerpen, nabij de Straatsburgbrug.

Door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in het kleuteronderwijs voor schipperskinderen.

De Bever is een dynamische school waar altijd iets te beleven valt. Omdat onze schoolbevolking zeer divers is hechten we veel waarde aan verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Een uitstekend lerarenteam biedt niet alleen kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar heeft ook bijzondere aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Daarnaast betrekken we de ouders zoveel mogelijk bij de schoolwerking.

Wij zijn een zorgzame school. Dit wil zeggen dat alle klasleerkrachten, zorgjuf, directie en ouders samen nadenken en aandacht schenken aan de zorgbehoeften van de kleuters en de leerlingen. Er wordt op maat van elk kind gewerkt. Voor elk kind is er differentiatiemateriaal, zowel verrijkend als remediërend. Als school hebben wij oog voor de creatieve ontwikkeling van elk kind. Zo zijn er niet alleen de lessen muzische vorming, maar wordt er ook bv.