Partnerschappen

Stedelijk Onderwijs is een netwerkorganisatie. Samenwerken zit in ons dna. Partnerschappen tussen scholen, teams, leerlingen en organisaties verrijken het leren en samenleven.

Bedrijfsleven

Om onze leerlingen een mooi toekomstperspectief te bieden, hebben we andere partners zoals het bedrijfsleven en lokale organisaties broodnodig.

Zo zoeken onze leerlingen vaak plaatsen voor stages of werkplekleren.
Maar samenwerken gaat voor ons verder dan het oefenen op de werkvloer: wij staan open om expertise, installaties, gebouwen tot zelfs leerkrachten te delen.
We hebben een specifieke dienst opgericht die de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt moet versterken en stimuleren. Neem contact op met het team Onderwijs Arbeidsmarkt

 

Zo werken we intensief samen met de zorgorganisaties. We proberen de noden van onze zorgopleidingen beter af te stemmen op die van de zorgsector. Daarom zijn we partner in het Interreg Vlaanderen-Nederland project StimulanZ (2023-2026).

Binnen dit project worden bestaande simulatieomgevingen in kaart gebracht en een lerend netwerk van onderwijsinstellingen, het werkveld en kennisorganisaties gecreeërd. Daarnaast worden simulatieomgevingen, traingingen en een professionaliseringsaanbod voor (toekomstige) zorgverleners én opleiders ontwikkeld en getest. 

Concreet bouwt Stedelijk Onderwijs in het kader van dit project een Open Zorglab uit: dat is een ruimte waar we met stimulatieleren onze zorgopleidingen in het secundair onderwijs, in de Verpleegschool Antwerpen en bij cvo Encora willen versterken en innoveren.

Contact: axel.dingemans@so.antwerpen.be

 

Internationale samenwerkingen

We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen en leerkrachten de kans krijgen om internationale ervaringen op te doen. Onze dienst Internationale samenwerkingen begeleidt scholen in het opzetten van uitwisselingsprogramma’s. Zo kunnen honderden leerlingen uit het regulier of buitengewoon secundair onderwijs een Erasmus+-uitwisseling of buitenlandse stage meemaken. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld meelopen in het spoor van een buitenlandse collega of kunnen zelfs lesgeven in een buitenlandse school. Omgekeerd ontvangen we elk schooljaar ook vele leerlingen en leerkrachten uit het buitenland die in Antwerpen willen leren, oefenen en inspiratie halen.

Een voorbeeld in Leerexpert De Stiel: 

Contactbram.goris@so.antwerpen.be

 

Partners in de wijk

Stedelijk Onderwijs telt meer dan 300 gebouwen in de stad. We stellen ze na de schooluren ter beschikking van buurt- en sportverenigingen. Het verhuur van lokalen gebeurt via een aanvraag. Uiteraard maken we eerst goede afspraken.