Toegankelijkheidsverklaring

1. Wie is verantwoordelijk voor deze toegankelijkheidsverklaring?

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (hierna 'Stedelijk Onderwijs') streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.stedelijkonderwijs.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking.
Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate onze websites voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

 

2. Feedback en contactgegevens

Als je toch nog bijkomende vragen of klachten hebt rond online toegankelijkheid, kan je deze doorgeven via mail of telefonisch (0800 23 019), op werkdagen tussen 9 en 17 uur.
Een medewerker van Stedelijk Onderwijs, of indien gewenst een door jou aangewezen derde, kan je de nodige informatie verschaffen.
Wij streven ernaar om je antwoord te bieden binnen de 7 werkdagen en je de nodige informatie op een alternatieve drager aan te bieden.

Handhavingsprocedure
Ben je niet of onvoldoende geholpen? Contacteer ons via het Vraag- en Meldpunt
Een team van deskundigen behandelt je melding objectief en probeert samen met jou tot een oplossing te komen.

 

3. Nalevingsstatus

De websites van Stedelijk Onderwijs voldoen niet volledig aan de WVAG 2.1 A/AA.

 

4. Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

 • Afbeeldingen hebben niet altijd een correcte alternatieve beschrijving
 • Video's zijn niet altijd ondertiteld.
 • Pagina's zijn niet altijd correct gestructureerd met koppen, lijsten, tabellen.
 • Een beperkt aantal formulieren zijn voorzien van een beveiligings-CAPTCHA.
 • De website is niet volledig bruikbaar met het toetsenbord.
 • De huisstijl voldoet niet altijd aan de vereiste contrastwaarden.
 • PDF bestanden zijn mogelijk niet leesbaar met een screenreader.

De beschreven inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last: de niet toegankelijke delen waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.

De geraamde kosten en baten voor de betrokken diensten is niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

Momenteel investeren wij volop in nieuwe toegankelijke websites die conform bovengenoemde richtlijn ontwikkeld zullen worden. Deze nieuwe digitale omgeving zal gefaseerd online gaan, met startdatum in 2023.

 

5. Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om de naleving van de richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.
   

6. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 juli 2022.