Toegankelijkheidsverklaring Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs streeft ernaar zijn website(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle websites van het Stedelijk Onderwijs (www.stedelijkonderwijs.bewww.werkmethettalentvanmorgen.bewww.onderwijsisleven.be).

Nalevingsstatus

Deze website(s) voldoen gedeeltelijk aan de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • Afbeeldingen hebben niet altijd een correcte alternatieve beschrijving
  • Video's zijn niet altijd ondertiteld.
  • Pagina's zijn niet altijd correct gestructureerd met koppen, lijsten, tabellen.
  • Een beperkt aantal formulieren zijn voorzien van een beveiligings-CAPTCHA.
  • De website is niet volledig bruikbaar met het toetsenbord.
  • De huisstijl voldoet niet altijd aan de vereiste contrastwaarden.
  • PDF bestanden zijn mogelijk niet leesbaar met een screenreader.

Onevenredige last

De beschreven inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last: de niet toegankelijke delen waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.

De geraamde kosten en baten voor de betrokken diensten is niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

Momenteel investeren wij volop in nieuwe toegankelijke websites die conform bovengenoemde richtlijn ontwikkeld zullen worden. Deze nieuwe digitale omgeving zal gefaseerd online gaan in het voorjaar 2022.

Feedback en contactgegevens

Als je toch nog bijkomende vragen of klachten hebt rond online toegankelijkheid, kan je hiervoor terecht via e-mail naar communicatie@so.antwerpen.be of telefonisch 0800 23 019, dagelijks tussen 09:00 en 17:00. Een  medewerker van het AG Stedelijk Onderwijs, of indien gewenst een door jou aangewezen derde, kan je de nodige informatie verschaffen.

Het Stedelijk Onderwijs streeft ernaar om je antwoord te bieden binnen de 7 werkdagen en je de nodige informatie op een alternatieve drager aan te bieden.

Handhavingsprocedure

Ben je niet of onvoldoende geholpen? Contacteer ons via het vraag-en meldpunt

Een team van deskundigen behandelt je melding objectief en probeert samen met jou tot een oplossing te komen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 september 2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15 september 2020.