Waar we voor staan

Onze missie  

Stedelijk Onderwijs staat voor sterk onderwijs in een warme stedelijke omgeving. Onderwijs is een verhaal van mensen. Het zijn de mensen die het verschil maken. Onze teams staan garant voor sterk onderwijs. Zo willen we dat elke Antwerpenaar de kans krijgt om maximaal te leren en kan groeien naar een job, verdere studies of een waardevolle plek in onze samenleving. Samen bouwen we aan de stad van morgen.   

Onze visie   

We werken samen: onze visie, ambities en doelen passen in het bestuursakkoord van de stad. Want als autonoom gemeentebedrijf behoren we tot de groep Antwerpen.  

Sterk onderwijs in een warme omgeving

We gaan resoluut voor maximale leerwinst van élke lerende. We leggen de lat hoog en verwachten sterke leerprestaties van onze leerlingen. Dat betekent dat onze teams leereffecten en -resultaten meten en bijsturen waar nodig. We trainen en begeleiden onze leraren daarin. Tegelijk zoeken we steeds naar de beste zorg voor specifieke noden van onze leerlingen. Onze leerlingenbegeleiding is net als onze pedagogische begeleiding sterk uitgebouwd.   

Het welbevinden is voor ons belangrijk. Wie gemotiveerd is, leert sneller en werkt beter. Dus zorgen we niet alleen voor het goed voelen van leerlingen, maar ook voor onze leraren. Tegelijkertijd investeren we in hedendaagse en duurzame gebouwen. We zorgen ervoor dat elke lerende mee kan in de digitale wereld.  

Sterke voorbereiding op het leven in de stad  

We hebben al 200 jaar ervaring in onderwijs in de stad. Maar we kijken ook vooruit: we willen onze leerlingen en cursisten perspectief bieden in een veranderende wereld. Perspectief op een job, op verdere studies of op een volwaardige plek in de samenleving. We maken daarbij maximaal gebruik van de stedelijke omgeving. Daarom betekent leren bij ons méér dan het behalen van een kwalificatie. Je krijgt bij ons ook de ruimte om te oefenen en te groeien tot een actieve burger. Elke school, academie of centrum doet dat op zijn manier.   

Waardegedreven organisatie

Het DNA van Stedelijk Onderwijs zit in 5 kernwaarden: openheid, deskundigheid, betrokkenheid, vertrouwen en inspiratie. Deze waarden vormen de verbinding tussen de verschillende medewerkers van Stedelijk Onderwijs. Ze vormen de basis van hoe we omgaan met elkaar en waar we voor staan.

Bij Stedelijk Onderwijs gaan we voor onderwijs dat bouwt aan een betere stad en samenleving, waarbij we elke leerling, ongeacht de achtergrond en voorkennis, zelfredzaam en vaardig willen maken om te participeren.

 

Het pedagogisch project geeft de fundamentele uitgangspunten van Stedelijk Onderwijs weer. Ouders die hun kind inschrijven, aanvaarden het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs.

 

Het DNA van Stedelijk Onderwijs zit in 5 kernwaarden: openheid, deskundigheid, betrokkenheid, vertrouwen en inspiratie.Deze waarden vormen de verbinding tussen de verschillende medewerkers van Stedelijk Onderwijs. Ze vormen de basis van hoe we omgaan met elkaar en waar we voor staan.