Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Stedelijke basisscholen

De troeven van onze kleuter- en lagere scholen

van kleuter tot wereldburger

een gezonde en veilige school

bewegen stimuleert het leren

zorgen voor elkaar

oog voor elk kind en talent

samen school maken

Vacatures

voltijds, 24u per week
deeltijds, 12u per week
voltijds, 38u per week