Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Stedelijke basisscholen

De troeven van onze kleuter- en lagere scholen

van kleuter tot wereldburger

een gezonde en veilige school

bewegen stimuleert het leren

zorgen voor elkaar

oog voor elk kind en talent

samen school maken