CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Preventieve gezondheidszorg

Het CLB heeft veel aandacht voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kinderen, zodat ze hun schooltaken aankunnen.

Bij het uitbreken van bepaalde infectieziekten neemt het CLB initiatieven om de verspreiding ervan tegen te gaan. Welke actie het CLB onderneemt, ligt vast in afspraken die in heel Vlaanderen worden gevolgd. Het is dus erg belangrijk om de school te informeren over een eventuele ziekte van jouw kind.

Kinderen en jongeren kunnen gratis door het CLB worden gevaccineerd. We volgen daarvoor het Vlaamse vaccinatieschema. Voor het inenten vragen we altijd de toestemming aan de ouders en of de jongeren.

We nodigen de kinderen ongeveer om de twee jaar uit voor een gesprek en een medisch onderzoek door de verpleegkundige en de arts.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind besteden we vooral aandacht aan het zicht, het gehoor, de groei, de mondgezondheid, de ontwikkeling van de puberteit, de sociale vaardigheden en het welbevinden van het kind.

Bij kleuters is er ook aandacht voor de taalontwikkeling en de controle over het lichaam (evenwicht, fijne en grove bewegingen, de coördinatie …). Het gaat hier dus niet over een algemene gezondheidsbalans, maar we kijken vooral naar wat belangrijk is om naar school te kunnen gaan.

Er zijn medische onderzoeken in de eerste en de tweede kleuterklas, in het eerste, vierde en zesde leerjaar en in het eerste en derde secundair.

 

Medisch onderzoek eerste kleuterklas

Medisch onderzoek eerste leerjaar

 

 

Medisch onderzoek eerste jaar secundair onderwijs
Medisch onderzoek derde jaar secundair onderwijs