CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Tips en hulpverlening in Coronatijden

Heropstart van de lessen op school:

informatie voor ouders:

De lessen zijn voor sommige leerjaren opnieuw opgestart. Niet alle leerlingen gaan meteen terug naar school en ze gaan ook niet voltijds terug. De dagen waarop ze niet op school zijn, leren ze dus ook vanaf 15 mei verder thuis via ‘preteaching’.  

Op de pagina van Onderwijs Vlaanderen staat de meest recente informatie over de heropstart van de lessen. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informati...

Volgende thema’s komen aan bod;

 • Wie start terug op school?
 • Mag je je kind thuishouden van school?
 • Hoe bereid je je kind voor op terug naar school gaan?
 • Moet je kind een mondmasker dragen?
 • Behoort je kind tot de risicogroep?
 • Hoe houden scholen het veilig? 
 • Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
 • Wat als je kind ziek is of een gezinslid mogelijk besmet is met corona?
 • Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona? 
 • Wat met de leerlingen die nog niet herstarten? 
 • Wat met opvang?
 • Wat leren de leerlingen? En hoe gaat de school hen opvolgen? 
 • Hoe houden we het leerlingenvervoer veilig?
 • Wat doet de school van je kind?   
 • Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Bereikbaarheid van het CLB

CLB-medewerkers zetten hun werking verder via telefoon, chatten, …. Medewerkers blijven maximaal bereikbaar voor leerlingen/ouders en scholen via o.a hun dienst-gsm, mail alsook via het algemeen nummer (03 338 44 88).

Misschien heb je de gegevens van jouw CLB-medewerker zelf al. Mocht dat niet zo zijn, mag je steeds bellen 03/338 44 88 of mailen clb@so.antwerpen.be.

Gesprekken met leerlingen en ouders worden zoveel mogelijk telefonisch, via Skype of via andere alternatieven georganiseerd. Ook indien er een overleg fysiek plaatsvindt, wordt gevraagd de CLB-medewerker digitaal te laten deelnemen. Indien het toch noodzakelijk is fysiek bij elkaar te komen en de veiligheid kan gegarandeerd worden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Momenteel doen we de nodige voorbereidingen om face-to-facecontacten in het CLB-gebouw of een van onze antennes mogelijk te maken. Zodra er voldaan wordt aan de veiligheidsrichtlijnen, wordt bekeken om opnieuw een fysieke permanentie in het CLB-gebouw te organiseren.

Ook de CLB chat blijft bereikbaar:

 

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 21 uur kan je chatten met een CLB-medewerker. Gratis en anoniem.

Online hulpverlening

De Coronacrisis kan heel wat spanningen teweegbrengen, zowel bij ouders als bij jongeren. Er bestaat heel wat online hulpverlening voor jongeren en ouders waar je terecht kan voor informatie, online hulp, tips, …

Online hulpverlening voor ouders

Online hulpverlening voor jongeren

Hoe je kinderen aan de slag houden

Als de school van jouw kind een aanbod heeft om vanop afstand te leren, ga er dan zeker op in. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Er zijn nog organisaties die manieren aanreiken om je kinderen ook thuis aan de slag te houden. We geven ze hier mee.

Vaccinaties in het 5de leerjaar

Dit schooljaar zal het CLB de vaccinatie tegen mazelen-bof-rubella (MBR) afwerken voor kinderen uit het 5e leerjaar of leerlingen van 10 jaar die nog niet gevaccineerd zijn.  Omdat mazelen typisch in de lente voorkomt en momenteel nog steeds circuleert in België, is langer uitstel van vaccinatie geen optie. De vaccinatie zal op een aangepaste manier verlopen.

Momenteel wordt aanbevolen om te kijken naar mogelijkheden om de vaccinatie te geven via een individuele afspraak. In tegenstelling tot wat in media werd gecommuniceerd, zullen deze leerlingen in eerste instantie uitgenodigd worden op het CLB. Op deze manier kunnen wij reeds op een veilige manier starten met vaccineren, zonder dat de scholen hiervoor extra belast worden.  Na evaluatie kan dit vanaf juni mogelijks worden bijgestuurd.

We streven naar 25 mei als startdatum met als voorwaarde dat alle veiligheidsmaatregelen die hiervoor nodig zijn, in orde zijn. De scholen, waarvan de leerlingen zullen uitgenodigd worden voor vaccinatie op het CLB, worden gecontacteerd om af te stemmen hoe de communicatie voor deze uitnodiging zal verlopen.